Utrikespolitik

- Mellanöstern
- Vitryssland
- Skamligt att EU ger pengar till diktaturer

Integritet

För mig som liberal är det rätten till privatliv en självklarhet. Varje individ har den rätten och den är viktig att bevara och inte kompromissa bort. Därför kan jag som liberal aldrig acceptera att staten tar sig rätten att övervaka och kontrollera oss medborgare. Vill man skydda befolkningen är det inte ett steg i rätt riktning att behandla varenda medborgare som en potentiell brottsling.Dessutom får vi inte glömma att det bara är individer som har rättigheter, bland dem rätten att slippa kränkningar av våra privatliv. Stater kan aldrig ha rättigheter, bara skyldigheter, skyldigheter gentemot sina medborgare.

 

På sista tiden har vi sett en massa olika integritetskränkande lagar. Vi har sett hur datalagringsdirektivet, IPRED och nu senast delar av telekompaketet har inkräktat på vår integritet. Gemensamt för dessa lagar är att de har sitt ursprung i EU. Därför är det inte bara viktigt utan nödvändigt om vi vill bevara det öppna samhälle vi har idag att de parlamentariker vi skickar tar de här frågorna på allvar.

 

Vi behöver parlamentariker som förstår att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Som förstår att internet är en rättighet, inte ett privilegium som staten kan dela ut och ta ifrån hur de vill. Vi måste stå emot rättighetsinnehavarna och andra lobbygrupper som vill driva igenom lagar som ger staten och skivbolag rätt att lägga sig i vad vi gör i vår privata sfär. Vi måste ha parlamentariker som inte tror att massövervakning är det enda sättet för att få säkerhet och bekämpa brott. Rätten till ett privatliv måste gälla även på internet.


Sluta dalta med diktaturer!

Det är skrämmande hur lite vi i väst egentligen känner till om Vitryssland. Faktum är att det är närmare från Stockholm till huvudstaden i Europas sista diktatur, än från Stockholm till Kiruna. I Sverige finns knappt någon mediarapportering om Vitryssland, landet där oppositionen tvingas under jorden och oliktänkande dagligen förtrycks. Diktatorn Lukasjenkos maktapparat använder sig av regelbundna skrämselmetoder, säkerhetspolisen heter fortfarande KGB och man riskerar att sparkas från både jobb och studier när man uttalar sig om sin längtan efter demokrati och frihet. Misshandel av demonstranter, inspärrning av företagare och oppositionella utan rättegång, tvång för oppositionella att göra värnplikten där livet för dem i princip blir till en värre version av fängelse. Det här är bara några få exempel på hänsynslösa repressalier som den vitryska befolkningen får leva med.Den 23 april i år höll Vitrysslands president Lukasjenko sitt årliga "tal till nationen". Talet inleddes traditionellt med smutskastning av den vitryska oppositionen. Representanter från de oppositionella partierna kallades för "landets fiender och förrädare". Han gav väst en varning om att förlita sig på oppositionen och tro på att stegvisa förändringar skulle "skapa förutsättningar för att ändra den rådande sociala ordningen" i Vitryssland. Inga planer på att störta president Lukasjenko skulle fungera, eftersom han hade full kontroll över situationen.

 

Sedan EU valt att ta bort visumsanktionerna mot vitryska politiker, strax efter det mycket ofria och riggade parlamentsvalet i september 2008, har inga egentliga steg tagits i demokratiserande riktning. Samma förtryck mot oliktänkande, även om det visar sig på andra sätt, samma skrämselmetoder mot oppositionella, partier och organisationer som inte får registreras, och politiskt aktiva som fängslas åter igen... Det är här jag ställer mig frågande till EU's agerande. Vi måste ställa ultimatum och se till att de följs, inte bara lyfta sanktioner och hoppas på det bästa. EU är ett oerhört viktigt verktyg i världen när det gäller att påverka diktaturer till reformer och respekt av de mänskliga rättigheterna. Demokratiska reformer bör vara en förutsättning för samarbete med den vityska regimen. Det är dags att vi slutar att dalta med diktatorer!


Mellanöstern

EU har under tre decenier gradivs stärkt sin relation till Israel med handelsavtal och forskningssammarbeten. 2007 intensifierades sammarbetet ytterligare då EU beslät att ytterligare uppgradera sina relationer med Israel. I nuläget har unionen ett stärkt diplomatiskt sammarbete, israeliskt medverkande inom europeiska myndigheter och miljö- utbildnings- jordbruks- bank- och rymdprogram. Utöver detta är Israels inkluderande i (European single market) under utredning.


Förutom ett erkännande av Israels dynamiska utveckling speglar detta en attitydförändring inom EU. Jag vill ta fasta på denna positiva utveckling och arbeta för att stärka banden Israel-EU. EU har sedan ett decenium haft ett omfattande utvecklingssammarbete med de nordafrikanska länderna som varit mycket gynsamt för båda regionernas utveckling.

Israel/Palestina-konflikten är svårlöst eftersom den inbegriper även Israels grannländer. Här kan EU spela en betydligt större roll genom att stärka stabiliteten i och utbytet mellan Israel och dess grannländer. Genom utvecklings- och demokratiprojekt kan EU göra skillnad.

Olika former av handelsförmåner för joint-venture projekt mellan Israel och dess grannländer kan gynna en normalisering länderna emmellan. EU bör dessutom ställa tydliga utvecklings- och biståndskrav på parterna, såsom transparens och reformer för att utveckla myndighetsfunktionerna och statsapparaten i berörda länder. Den europeiska unionen bör vidare arbeta för att stärka de demokratiska krafterna inom Mellanösterns diktaturer, för att på allvar visa sina ambitioner gentemot regionen.


Iran utgör ett allvarligt hot mot EU:s intresse av stabilitet i Mellanöstern. Förutom att hota Israel destabiliserar landet regionen med stöd till olika terroristgrupper i Irak, Libanon och Palestina. Iran har dessutom gjort hotfulla utspel mot gulfstaterna. Jag vill att EU intensifierar sin handelssanktioner av Iran och dessutom utövar påtryckningar på Ryssland och Kina för att de ska begränsa sitt handelsutbyte. Iran är på många sätt en mer utvecklad Mellanösternekonomi och effektiva saktioner kan bli ett verkningsfullt sätt att få Iran att sammarbeta.


Som europaparlamentariker kommer jag att arbeta hårt för att allt detta ska bli en del av EU:s utrikespolitiska målsättning.


Shalom och Salaam med förhoppning om fred och demokrati i Mellanöstern.
Referenser:


Utvecklade relationer EU-Israel:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1213794270358


EU:s relationer med Israel:

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/1.asp

http://ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm


EU:s sanktioner mot Iran:

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/08/09/eu_trade_sanctions_on_iran_tightened/


 


EU bör bli en torskfri zon

Sexköpslagens införande i Sverige var ett utmärkt exempel på hur politiker som vill slå mot själva grundorsaken till sexslavhandeln – det vill säga efterfrågan – lyckades att minska också människohandeln.

Även om jag inte tror på en gemensam sexköpslag för alla länder i EU, så hoppas jag att Sveriges regering under ordförandetiden sprider kunskap om den svenska sexköpslagen till andra medlemsländer inom unionen.

Jag önskar att fler länder i Europa självmant ska införa sexköpslagar som den vi har här. För i en tid där kraftiga legaliseringsvindar för prostitution blåser i EU behövs Sveriges röst mer än någonsin. Målet är att EU ska bli en torskfri zon.

Men redan nu kan svenska Europaengagerade politiker göra mycket för att stoppa sexhandeln. Här är det viktigt att prioritera det polisiära och rättsliga samarbetet mot den organiserade sexslavhandeln. Folkpartiet liberalerna väljer därför att stödja Lissabonfördraget som ökar möjligheterna för polisiärt samarbete i EU.

Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig vilja bekämpa slavhandeln röstade i praktiken emot Lissabonfördraget och V vill till och med att vi ska lämna EU! Lissabonfördraget räcker dock inte. FP vill som enda parti ha ett europeiskt FBI!

Vi kan inte blunda för att människohandeln är en växande inkomstkälla för organiserad brottslighet i Europa och övriga världen. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder ensamt komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

I Europols rapport Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006 framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution.

Enkelt kan man uttrycka det så att svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om någon ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Vi anser att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Mae Liz Orrego Rodríguez (FP), kandidat till EU-parlamentet

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck

"Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare." Det skriver folkpartisterna JENNY SONESSON och MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ.

Sex är en källa till glädje och är viktigt i de flesta människors liv. Som liberaler anser vi att staten ska hålla sig borta från sovrum, swingersmöten och bastuklubbar. Men vi anser samtidigt att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

På Liberala ungdomsförbundets senaste kongress fastslog förbundet att man stödjer sexköpslagen. Men röster höjs nu inom de borgerliga ungdomsförbunden mot sexköpslagen och Centerns ungdomsförbund har nu tagit ställning mot lagen. LUF Storstockholm delar CUF:s uppfattning. Det är en tragisk utveckling. Det är sorgligt att unga politiker förkastar sexköpslagen eftersom det framförallt är unga människor som far illa i prostitutionen. Debutåldern i prostitution är fjorton år, globalt sett.

Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare.

Vi har aldrig ifrågasatt att det finns personer, som vår liberale partikamrat Alexander Bard, som trivs med att prostituera sig och vill bli betraktad som vilken stolt näringsidkare som helst. Det finns säkert individer som väljer mellan att studera på Stockholms universitet eller gå på Malmskillnadsgatan eller gör både och. Som liberaler har vi respekt för att människor är komplexa varelser med olika behov. Men vi anser att det är ett lyxproblem att uppröras över att sexarbetare har svårt att ragga kunder på grund av sexköpslagen. Lagen är unik eftersom den endast kriminaliserar köp av sexuella tjänster, inte försäljning.

Kritiker av sexköpslagen återkommer till att sexarbetare ogillar lagen och använder det som ett argument för att den ska avskaffas. Självklart ogillar de lagen! Något annat skulle vara konstigt. Den motverkar deras möjligheter att tjäna pengar. Om det blev förbjudet att köpa bilar eller pizza i Sverige skulle förmodligen bilhandlarna och pizzabagarna gå i taket.

Vi välkomnar att sexköpslagen äntligen ska utvärderas. Debatten behöver fakta. Sexköpslagens kritiker påstår att sexköpslagen är misslyckad men denna argumentation är dåligt underbyggd. Det är värt att notera att svensk polis till en början var skeptisk till sexköpslagen men nu är den populär eftersom man ser att den håller människohandlare borta från vårt land. Jonas Trolle, kriminalinspektör som arbetar med prostitutionsfrågor, kallar ofta lagen för en succé. Svenska Institutet har anställt en person på heltid för hinna svara på alla frågor om sexköpslagen som kommer från en allt mer nyfiken omvärld. Norge och Island har nyligen beslutat att de ska införa kriminalisering av sexköp. Det kommer att bli intressant att se vad som händer med sexhandeln i Norden, framförallt i Köpenhamn. När den svenska sexköpslagen infördes ökade prostitutionen i Oslo.

Ett argument som ofta hör är att sexköpslagen har fått prostitutionen att flytta från gatan till nätet. Det här är inte unikt för vårt land. Det är en global trend eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Polisen vittnar om att lagen är normerande och fler vanliga torskar avstår från att köpa sex. Kvar blir de mer inbitna torskarna, som kanske i vissa fall är farliga, men det är inget argument mot lagen. Snarare att den är för tandlös och måste skärpas så att den skrämmer även hardcore torskarna från att köpa andra människors kroppar.

Frågan som kritikerna måste ställa sig är vilka konsekvenserna blir i ett samhälle som tillåter köp av sexuella tjänster. Första av allt kan vi slå fast att de flesta som köper sex är män och de flesta som säljer sex är kvinnor. Grovt förenklat: män står för efterfrågan och kvinnor för utbudet. Om vi vill ha verklig jämställdhet måste vi bekämpa sexköp och begrava prostitutionen i historiens skräpkammare. Om en kvinnlig politiker eller företagsledare sätter sig vid ett förhandlingsbord med män som tillbringat föregående kväll på bordell präglar det förmodligen deras syn på henne - och på alla andra kvinnor.

Vad händer på en marknad där tjänsten blir legaliserad av staten? Efterfrågan stiger. Men det inhemska utbudet stiger inte i motsvarande grad i de länder som legaliserat prostitution. När få kvinnor frivilligt vill sälja sin kropp blir andra, framförallt kvinnor och barn, tvingade. De prostituerade är ofta lågutbildade, marginaliserade, traumatiserade och kommer från fattiga länder. Detta är den bistra verkligheten i Europa och övriga världen idag. En verklighet som vi inte kan blunda för.

I Europols rapport "Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU" framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Det är inte konstigt. Om man vill sälja en vara är det enklare att göra det på en marknad där varan är starkt efterfrågad och tillåten att köpa. Om landet inte kan producera varan som efterfrågas får man importera.

Enligt Europol är över 80 procent av de prostituerade i London av utländsk härkomst. Så ser det ut i många av Europas städer. Få infödda italienskor, tyskor, holländskor och engelskor vill arbeta som prostituerade. Den europeiska sexindustrin lider helt enkelt av rekryteringsproblem. En konsekvens är att de flesta prostituerade kommer från fattiga länder utanför unionen, många av dem vistas i EU illegalt. Ett inte obetydligt antal har förts hit mot sin vilja av människohandlare. Vi tycker att vi ska erbjuda dem andra arbetsmöjligheter i Europa som är legala.


Internationella studier pekar entydigt på att de som prostituerar sig ofta har blivit utsatta för traumatiska kränkningar. I en omfattande undersökning som genomförts i nio länder, "Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder", intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Under tiden i prostitutionen hade 71 procent blivit misshandlade och 63 procent våldtagna. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatisk stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt. Det är sorgligt att liberala ungdomspolitiker vill stödja en verksamhet som orsakar så mycket lidande.

Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten. Enligt Europol utgör handeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Sexhandeln utgör ett komplext pussel. Den lilla frivilliga biten av prostitutionen göder den stora ofrivilliga. Vi förespråkar inte en gemensam Europeisk sexköpslag men hoppas att fler länder inspireras av vår lagstiftning. Den svenska regeringen måste axla modet att i handling stå upp för sexköpslagen internationellt och initiera obekväm men nödvändig debatt i EU. Minskad efterfrågan är avgörande om EU har ambitionen att förpassa slavhandeln till Europas historiska skräckkabinett. Prostitution exploaterar individer och när kriminalitet. Därför strävar vi efter ett torskfritt Europa.

Jenny Sonesson, Mae Liz Orrego Rodriguez

Människohandel

Europas största misslyckande är att människohandeln för sexuella ändamål oförtrytligt fortsätter. Varje år fraktas hundratusentals flickor, pojkar och kvinnor till Europa för att säljas till sexindustrin. I flera av EU-länderna är det lagligt att köpa en människa för sexuellt umgänge. I Europols rapport ”Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006” framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Legalisering av sexköp skapar en efterfrågan och tvingar fram ett utbud. Människohandel för sexuella ändamål utgör enligt Europol den snabbast ökande inkomstkällan för organiserad brottslighet i Europa. Våld, våldtäkt och droger utgör vardagen för många av offren för slavhandeln och även för de prostituerade på den legala sexmarknaden. EU har sedan 1990-talet sökt utveckla en övergripande politik för att bekämpa sexhandeln. Tre viktiga principer ligger som grund för arbetet: att förebygga människohandel, skydda och stödja offer samt att effektivt lagföra människohandlare. Men hitintills har dessa vackra ord varit verkningslösa. Sexslaveriet måste upphöra.

Europa kan gå i bräschen för detta arbete, tillsammans kan Europas länder se till att ingen människa säljs och exploateras på vår kontinent. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

Enkelt kan man uttrycka det så här: Svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

I grund och botten handlar det om människosyn. Ingen människa ska behöva reducerats till ett objekt - människokroppen är ingen handelsvara bland andra. Sexuellt umgänge är ingen rättighet utan kräver samtycke och jämlikhet. EU kan inte längre blunda inför det faktum att efterfrågan på prostituerade kvinnor och barn göder människohandeln och den internationella brottsligheten. Jag vill förmå EU att ta ett gemensamt ansvar för vårt misslyckande och gemensamt set till att stoppa sexslaveriet en gång för alla.

Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriquez

Europeiskt FBI kan stoppa sexhandeln

av Birgitta Ohlsson

Vi stödjer verklighetens alla "Liljor"
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriguez
HBTQ

Europeiska unionen har problem, ett av de största problemen är att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs. HBTQ personer diskrimineras och hotas i delar av EU, detta är för mig oacceptabelt. Att stater diskriminerar delar av sin befolkning är oacceptabelt. Gay Rights is Human rights!

Att få leva ut sin sexuella läggning är en av de rättigheter som mest frekvent kränks inom EU. Länderna i Europa har olika lagstiftning och olika synsätt på rättigheter för HBTQ personer. Jag vill i Europaparlamentet jobba för en harmonisering av diskrimineringslagstiftningarna i hela EU. Men för att det ska bli effektivt måste det tillföras resurser till de organ som jobbar med antidiskriminering och mänskliga rättigheter. Den harmoniseringen måste leda till handling, det får inte vara en harmonisering på pappret som inte efterlevs.

Arbetet i EU måste föregå med gott exempel för omvärlden, EU länderna måste vara en frison för människor som söker frihet från förtryck, oavsett om det är på grund av sexuallitet eller politiskt. I stora delar av världen är det förbjudet och straffbart att vara allt annat än heterosexuell. EU bör i omvärlden arbeta för att Människors rätt till att fritt kunna leva ut sin sexuella preferenser så länge dessa inte skadar någon annan.

I Europa parlamentet vill jag arbeta för att alla ska kunna ingå äktenskap samt att samkönade sambopars rättigheter ska respekteras i hela EU.    

Med mig i parlamentet får du en parlamentariker som arbetar för:
  • Könsneutrala äktenskap i hela EU
  • Respekt för individens fria sexuallitet i hela EU
  • Harmoniserad diskrimineringslagstiftning i hela EU

RSS 2.0