LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Mellanöstern

EU har under tre decenier gradivs stärkt sin relation till Israel med handelsavtal och forskningssammarbeten. 2007 intensifierades sammarbetet ytterligare då EU beslät att ytterligare uppgradera sina relationer med Israel. I nuläget har unionen ett stärkt diplomatiskt sammarbete, israeliskt medverkande inom europeiska myndigheter och miljö- utbildnings- jordbruks- bank- och rymdprogram. Utöver detta är Israels inkluderande i (European single market) under utredning.


Förutom ett erkännande av Israels dynamiska utveckling speglar detta en attitydförändring inom EU. Jag vill ta fasta på denna positiva utveckling och arbeta för att stärka banden Israel-EU. EU har sedan ett decenium haft ett omfattande utvecklingssammarbete med de nordafrikanska länderna som varit mycket gynsamt för båda regionernas utveckling.

Israel/Palestina-konflikten är svårlöst eftersom den inbegriper även Israels grannländer. Här kan EU spela en betydligt större roll genom att stärka stabiliteten i och utbytet mellan Israel och dess grannländer. Genom utvecklings- och demokratiprojekt kan EU göra skillnad.

Olika former av handelsförmåner för joint-venture projekt mellan Israel och dess grannländer kan gynna en normalisering länderna emmellan. EU bör dessutom ställa tydliga utvecklings- och biståndskrav på parterna, såsom transparens och reformer för att utveckla myndighetsfunktionerna och statsapparaten i berörda länder. Den europeiska unionen bör vidare arbeta för att stärka de demokratiska krafterna inom Mellanösterns diktaturer, för att på allvar visa sina ambitioner gentemot regionen.


Iran utgör ett allvarligt hot mot EU:s intresse av stabilitet i Mellanöstern. Förutom att hota Israel destabiliserar landet regionen med stöd till olika terroristgrupper i Irak, Libanon och Palestina. Iran har dessutom gjort hotfulla utspel mot gulfstaterna. Jag vill att EU intensifierar sin handelssanktioner av Iran och dessutom utövar påtryckningar på Ryssland och Kina för att de ska begränsa sitt handelsutbyte. Iran är på många sätt en mer utvecklad Mellanösternekonomi och effektiva saktioner kan bli ett verkningsfullt sätt att få Iran att sammarbeta.


Som europaparlamentariker kommer jag att arbeta hårt för att allt detta ska bli en del av EU:s utrikespolitiska målsättning.


Shalom och Salaam med förhoppning om fred och demokrati i Mellanöstern.
Referenser:


Utvecklade relationer EU-Israel:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1213794270358


EU:s relationer med Israel:

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/1.asp

http://ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm


EU:s sanktioner mot Iran:

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/08/09/eu_trade_sanctions_on_iran_tightened/