LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Integritet

För mig som liberal är det rätten till privatliv en självklarhet. Varje individ har den rätten och den är viktig att bevara och inte kompromissa bort. Därför kan jag som liberal aldrig acceptera att staten tar sig rätten att övervaka och kontrollera oss medborgare. Vill man skydda befolkningen är det inte ett steg i rätt riktning att behandla varenda medborgare som en potentiell brottsling.Dessutom får vi inte glömma att det bara är individer som har rättigheter, bland dem rätten att slippa kränkningar av våra privatliv. Stater kan aldrig ha rättigheter, bara skyldigheter, skyldigheter gentemot sina medborgare.

 

På sista tiden har vi sett en massa olika integritetskränkande lagar. Vi har sett hur datalagringsdirektivet, IPRED och nu senast delar av telekompaketet har inkräktat på vår integritet. Gemensamt för dessa lagar är att de har sitt ursprung i EU. Därför är det inte bara viktigt utan nödvändigt om vi vill bevara det öppna samhälle vi har idag att de parlamentariker vi skickar tar de här frågorna på allvar.

 

Vi behöver parlamentariker som förstår att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Som förstår att internet är en rättighet, inte ett privilegium som staten kan dela ut och ta ifrån hur de vill. Vi måste stå emot rättighetsinnehavarna och andra lobbygrupper som vill driva igenom lagar som ger staten och skivbolag rätt att lägga sig i vad vi gör i vår privata sfär. Vi måste ha parlamentariker som inte tror att massövervakning är det enda sättet för att få säkerhet och bekämpa brott. Rätten till ett privatliv måste gälla även på internet.