Vi stödjer verklighetens alla "Liljor"

Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriguez (fp) svarar Hanna Wagenius (c) och LUF Storstockholm:

"Legalisering ökar efterfrågan, även LUFs så kallade svenssons-köpare vågar öppna plånböckerna när staten säger att de okej att förlägga firmafesten på bordell. Det är en lukrativ bransch som lockar business minded kriminella som inte är intresserade av att sköta verksamheten lagligt eller ta hänsyn till de prostituerade." Det skriver JENNY SONESSON och MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ (fp).


"Vi säger att slaveriet har försvunnit från Europas civilisation, men det är inte sant. Slaveri existerar fortfarande... och det kallas prostitution". Det är inte Lukas Moodysson som har konstaterat detta utan en annan klarsynt kulturpersonlighet, men knappast samtida, nämligen författaren Victor Hugo. Prostitution kallas ofta för världens äldsta yrke. Försvarare av fenomenet utgår ifrån att prostitution alltid kommer att existera. Vi ifrågasätter det. Historien lär oss att apartheid, slaveri och kolonialism inte är oupplösligt förenat med mänsklighetens öde.

Våra antagonister från LUF Storstockholm, Per Pettersson, Filip Wästberg, och CUF, Hanna Wagenius, använder argument som påminner om varandra när de på var sitt håll pläderar för att prostitution ska legaliseras och sexköpslagen avskaffas i Sverige. Låt oss granska argumentationen närmare:

1. Människohandel för sexuella ändamål är fel
Både LUF Storstockholm och CUF tar avstånd från människohandel för sexuella ändamål och menar att det är förkastligt och inte kan jämställas med frivillig prostitution som innebär försäljning av en tjänst. "De allra mest utsatta i handeln med sexuella tjänster är de som tvingas in i det mot sin vilja av samvetslösa människohandlare, ofta med koppling till den organiserade brottsligheten" skriver LUF Storstockholm. "Att säga att sexköp som bygger på samtycke och frivillighet är detsamma som människohandel är en tragisk devalvering av det senare begreppet" deklarerar CUF.

2. Sexköpslagen leder till minskad efterfrågan
Både LUF Storstockholm och CUF erkänner att sexköpslagen har varit framgångsrik när det gäller att bekämpa efterfrågan, vilket lett till att de mest inbitna sexköparna är kvar och att situationen för sexsäljare har blivit farligare. "Genom sexköpslagen har många sexköpare försvunnit, framförallt de som kan kallas svensson-köpare. Dessa köpare kom för att få enklare sexuella tjänster utförda och betalade för sig utan några konstigheter /.../ När efterfrågan på sexuella tjänster nu minskar tvingas de som säljer tjänsterna att gå med på saker de tidigare inte gjorde...konstaterar LUF Storstockholm. "...det faktum att den snävare kundkretsen som följer av lagen gör sexmarknaden enormt riskfylld...CUF har i alla fall bestämt sig - en lag som ökar risken för övergrepp på sexsäljare ska inte vara kvar."

3. Legalisering av prostitution minskar människohandel
Både LUF Storstockholm och CUF förespråkar legalisering. Då kan prostituerade skaffa en F-skattesedel och öppna eget. LUF Storstockholm menar att bordellerna kommer att vara underställda arbetsmiljölagstiftning och inspektioner av myndigheter, vilket antas skrämma bort den organiserade brottsligheten som ägnar sig åt människohandel. Vi instämmer med LUF Storstockholm och CUF i de två första punkterna:

1) Människohandel är en skamfläck för mänskligheten men det betyder inte all handel med sexuella tjänster präglas av ofrivillighet från säljarens sida.

2) Sexköplagen har i Sverige lett till en minskad efterfråga och farligare torskar.

Vi avviker i uppfattning i punkt tre. Legalisering av prostitution minskar inte människohandel - tvärtom.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen: vi har förståelse för att de finns prostituerade som väljer mellan att gå på Stockholms universitet eller Malmskillnadsgatan. Och trivs med livsvalet. Som liberaler har vi respekt för att individer är olika och vill bejaka ett samhälle där människor får bejaka sin begåvning, drömmar och drifter. Men det får inte ske på bekostnad av att man kränker andra individer. Vi menar att den frivilliga prostitutionen gör just detta.

LUF Storstockholm och CUF borde ställa sig frågan varför de flesta prostituerade i världen är unga, fattiga och outbildade. De är sällan vi hör historier om medelålders välbeställda politiker, direktörer och kardinaler som planerar att göra ett karriärbyte och börja sälja sexuella tjänster.

Även om vi injicerar sanningsserum Sveriges skolelever skulle SYO-konsulenterna vittna om att ytterst få av landets unga siktar på en karriär som prostituerade. Vi uppmanar LUF Storstockholm och CUF att göra en enkät bland sina medlemmar och fråga medlemmarna vad de väljer: studera eller gå på Malmskillnadsgatan. Vi slår vad om att de flesta väljer Stockholms universitet framför bordellen.

Julia Roberts karaktär "Vivienne" i Hollywoods Pretty Woman existerar i verkligheten men det gör även Lukas Moodysson "Lilja". Så länge det finns en efterfrågan kommer ett utbud att tvingas fram eftersom sexindustrin lider av rekryteringsproblem. Legalisering ökar efterfrågan, även LUFs så kallade svenssons-köpare vågar öppna plånböckerna när staten säger att de okej att förlägga firmafesten på bordell. Det är en lukrativ bransch som lockar business minded kriminella som inte är intresserade av att sköta verksamheten lagligt eller ta hänsyn till de prostituerade.

 I Nederländerna är prostitution legaliserat sedan många år, men myndigheterna reagerar eftersom verksamheten attraherar organiserad brottslighet. I en intervju med Amsterdams borgmästare Job Cohen skriver BBC World:

"Job Cohen said the heavy concentration of the sex trade in the canal city's crowded center has degraded the quality of life, encouraged crime and exploited women. - Our aim is to combat criminality."

Med röstsiffrorna 43-2 har stadens politiker röstat för en upprensning av Red Light District, stänga bordeller och göra staden tryggare. Amsterdams väljare håller med. Hela 67 procent av befolkningen stödjer planen. De frivilliga sexarbetarna protesterar, det är inte konstigt. Om vi skulle förbjuda korvmojjar i centrala Stockholm skulle korvgubbar och korvgummor bli rasande.

LUF Storstockholm och CUF kritiserar sexköpslagen för att den har gjort tillvaron mer utsatt för sexsäljarna eftersom de farligaste torskarna inte låter sig skrämmas av en tandlös lag. I dagsläget har knappast någon torsk dömts till fängelse. En tyngre skrämselarsenal än dagsböter behövs. När Rudolph Giuliani valdes till borgmästare 1994 i New York, som då kallades en av världens farligaste städer, lovade han en tuff nolltolerans mot brott. Strategin visade sig framgångsrik. I dag är den låga kriminaliteten ett av New Yorks varumärken. Det handlar om att motverka en normalisering som inträder när vi intar en uppgiven inställning som LUF Storstockholm och CUF.

Låt oss hålla i minnet att lagstiftningen inte bestraffar de som väljer att sälja sex utan enbart dem som köper eller förmedlar sexuella tjänster. Prostituerade kan således söka skydd och hjälp av polisen, socialtjänsten eller kvinnojourer utan rädsla för repressalier. Ökade resurser måste satsas på stöd samt riktade insatser för dem som vill välja ett annat liv.

Vi är stolta över att Folkpartiet Liberalerna som enda parti i valet till Europaparlamentet kräver ett europeiskt FBI. Det är nödvändigt för att vi ska ha en realistisk chans att bekämpa den globaliserade kriminaliteten som exploaterar människor och hotar det öppna samhället som EU vill värna.

Kritiker av sexköpslagen påpekar gärna att lagen är misslyckad eftersom prostitution fortfarande förekommer i vårt land. När lagen mot barnaga infördes för trettio år sedan ifrågasattes den. I dag har den ett starkt folkligt stöd. Men har föräldrar slutat att slå sina barn i Sverige? Svaret är givetvis nej, men ingen använder det som ett argument för att lagen ska avskaffas. Torskar kommer att finnas även fast vi har en sexköpslag - men de blir färre och därmed är marknaden mindre lönsam för slavhandlare.

Livsvillkoren ser dramatiskt olika ut för kvinnor och män globalt sett. 70 procent av världens fattigaste är kvinnor. I alla länder på jorden tjänar och äger kvinnor mindre än män. 82 procent av världens parlamentariker är män, endast 18 procent är kvinnor och bara några ynka procent är ministrar. Detta innebär att nästan alla världens samhällen och resurser styrs och kontrolleras av män. Prostitution stereotypiserar kvinnor som underordnade och minskar friheten i världen. Att låta prostituerade få F-skattesedel är kosmetika som aldrig kommer att lyckas sminka över orättvisorna.


Att det finns sexarbetare som gillar sitt jobb är inget skäl för att prostitution ska accepteras. Det fanns slavar som bekämpade abolitionismen i 1800-talets USA. För en del slavar, framförallt de som arbetade i hushållen, blev situationen svår när slaveriet slutligen avskaffades och de skulle försörja sig själva. Det fanns även indier som försvarade den brittiska kolonialmakten och svarta som inte opponerade sig mot apartheidsystemet i Sydafrika.

Vi tycker att moralkakor är hårdsmälta. Vårt resonemang har inget med sexualmoralism att göra, utan är ett krasst konstaterande. Kommunism och prostitution låter vackert i teorin men fungerar sällan i praktiken. Marx är död. Låt oss även begrava prostitutionen på historiens kyrkogård och upprätta det jämställda samhället.

JENNY SONESSON, MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ
Replik från Newsmill.se


“Russian gas a security threat to Europe”

EU must increase investment in nuclear power as dependence of Russian gas poses a deepening security threat to Europe, writes Mae Liz Orrego Rodriguez, liberal candidate for the European Parliament.

Several big challenges lay ahead for Europe and the EU. One of the biggest challenges for the EU is without a doubt climate change. Although, the effects of the economic crisis are at the top of the agenda for many voters, it is not expected to be a key topic in the elections for the European Parliament. Moreover, environmental issues in general and climate change specifically can not be solved by one country alone. This could also be true for this specific economic crisis. However, organizations such as the EU and UN serve a very clear purpose in tackling climate change. This is something that is widely recognized in Sweden today. There is a sense that we have to act now and do so through the European Union cooperation primarily.

The targets for reducing emissions of carbon dioxide within the EU along with increased energy efficiency, brings with it some interesting challenges.

• Firstly, throughout Europe there is an increase in the use of renewable energy sources that is very positive. However, we must not make the same mistake as we did with ethanol for cars. Burning more wood, for example, for energy purposes leaves less of the renewable resource to be used for building houses.

• Secondly, many nations import gas from Russia to make their energy mix more environmentally friendly. In fact, 25 percent of the gas consumed in Europe is imported from Russia. Unfortunately, with the current undemocratic developments in Russia this type of dependence poses a deepening security threat to Europe. We can not make ourselves more dependent of gas from Russia than we are today.

• Thirdly, in the midst of an economic crisis the cost of measures to tackle climate change becomes of great importance.

It is apparent to most of us how climate change has become less prioritized during the financial crisis. The media has focused on the economic crisis and investors have focused on liquidity and cutting costs. Climate friendly solutions have taken second place to low cost solutions. However, neither national governments nor the EU can afford to lose focus on climate change.

Add the challenges mentioned above connected to renewable energy, energy dependence of Russia and costeffeciency, and there is only one short term climate friendly energy source left: nuclear power. EU must open up for discussions on using nuclear power as a short-term solution for climate change. In the short and long term we should continue working on increasing energy efficiency and developing renewables. However, I am not convinced that the latter two are enough in the short term.

In the European Parliament I hope to contribute to revitalizing the discussion on environmental issues. As a member of the European Parliament, I will argue for the advantages as well as the disadvantages of renewable energy. Moreover, I hope to shed a light on the short term environmental and security benefits of using more nuclear power in our continent. Concretely, I will work for Europe to become more independent from Russia and more climate friendly. Hopefully, through agreements decided in a stronger and more powerful European parliament as soon as the Lisbon treaty has been approved.

Mae Liz Orrego Rodriguez

Candidate for the European Parliament, Folkpartiet, the liberal party Sweden

Utrikespolitik

- Mellanöstern
- Vitryssland
- Skamligt att EU ger pengar till diktaturer

Integritet

För mig som liberal är det rätten till privatliv en självklarhet. Varje individ har den rätten och den är viktig att bevara och inte kompromissa bort. Därför kan jag som liberal aldrig acceptera att staten tar sig rätten att övervaka och kontrollera oss medborgare. Vill man skydda befolkningen är det inte ett steg i rätt riktning att behandla varenda medborgare som en potentiell brottsling.Dessutom får vi inte glömma att det bara är individer som har rättigheter, bland dem rätten att slippa kränkningar av våra privatliv. Stater kan aldrig ha rättigheter, bara skyldigheter, skyldigheter gentemot sina medborgare.

 

På sista tiden har vi sett en massa olika integritetskränkande lagar. Vi har sett hur datalagringsdirektivet, IPRED och nu senast delar av telekompaketet har inkräktat på vår integritet. Gemensamt för dessa lagar är att de har sitt ursprung i EU. Därför är det inte bara viktigt utan nödvändigt om vi vill bevara det öppna samhälle vi har idag att de parlamentariker vi skickar tar de här frågorna på allvar.

 

Vi behöver parlamentariker som förstår att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Som förstår att internet är en rättighet, inte ett privilegium som staten kan dela ut och ta ifrån hur de vill. Vi måste stå emot rättighetsinnehavarna och andra lobbygrupper som vill driva igenom lagar som ger staten och skivbolag rätt att lägga sig i vad vi gör i vår privata sfär. Vi måste ha parlamentariker som inte tror att massövervakning är det enda sättet för att få säkerhet och bekämpa brott. Rätten till ett privatliv måste gälla även på internet.


Sluta dalta med diktaturer!

Det är skrämmande hur lite vi i väst egentligen känner till om Vitryssland. Faktum är att det är närmare från Stockholm till huvudstaden i Europas sista diktatur, än från Stockholm till Kiruna. I Sverige finns knappt någon mediarapportering om Vitryssland, landet där oppositionen tvingas under jorden och oliktänkande dagligen förtrycks. Diktatorn Lukasjenkos maktapparat använder sig av regelbundna skrämselmetoder, säkerhetspolisen heter fortfarande KGB och man riskerar att sparkas från både jobb och studier när man uttalar sig om sin längtan efter demokrati och frihet. Misshandel av demonstranter, inspärrning av företagare och oppositionella utan rättegång, tvång för oppositionella att göra värnplikten där livet för dem i princip blir till en värre version av fängelse. Det här är bara några få exempel på hänsynslösa repressalier som den vitryska befolkningen får leva med.Den 23 april i år höll Vitrysslands president Lukasjenko sitt årliga "tal till nationen". Talet inleddes traditionellt med smutskastning av den vitryska oppositionen. Representanter från de oppositionella partierna kallades för "landets fiender och förrädare". Han gav väst en varning om att förlita sig på oppositionen och tro på att stegvisa förändringar skulle "skapa förutsättningar för att ändra den rådande sociala ordningen" i Vitryssland. Inga planer på att störta president Lukasjenko skulle fungera, eftersom han hade full kontroll över situationen.

 

Sedan EU valt att ta bort visumsanktionerna mot vitryska politiker, strax efter det mycket ofria och riggade parlamentsvalet i september 2008, har inga egentliga steg tagits i demokratiserande riktning. Samma förtryck mot oliktänkande, även om det visar sig på andra sätt, samma skrämselmetoder mot oppositionella, partier och organisationer som inte får registreras, och politiskt aktiva som fängslas åter igen... Det är här jag ställer mig frågande till EU's agerande. Vi måste ställa ultimatum och se till att de följs, inte bara lyfta sanktioner och hoppas på det bästa. EU är ett oerhört viktigt verktyg i världen när det gäller att påverka diktaturer till reformer och respekt av de mänskliga rättigheterna. Demokratiska reformer bör vara en förutsättning för samarbete med den vityska regimen. Det är dags att vi slutar att dalta med diktatorer!


Mellanöstern

EU har under tre decenier gradivs stärkt sin relation till Israel med handelsavtal och forskningssammarbeten. 2007 intensifierades sammarbetet ytterligare då EU beslät att ytterligare uppgradera sina relationer med Israel. I nuläget har unionen ett stärkt diplomatiskt sammarbete, israeliskt medverkande inom europeiska myndigheter och miljö- utbildnings- jordbruks- bank- och rymdprogram. Utöver detta är Israels inkluderande i (European single market) under utredning.


Förutom ett erkännande av Israels dynamiska utveckling speglar detta en attitydförändring inom EU. Jag vill ta fasta på denna positiva utveckling och arbeta för att stärka banden Israel-EU. EU har sedan ett decenium haft ett omfattande utvecklingssammarbete med de nordafrikanska länderna som varit mycket gynsamt för båda regionernas utveckling.

Israel/Palestina-konflikten är svårlöst eftersom den inbegriper även Israels grannländer. Här kan EU spela en betydligt större roll genom att stärka stabiliteten i och utbytet mellan Israel och dess grannländer. Genom utvecklings- och demokratiprojekt kan EU göra skillnad.

Olika former av handelsförmåner för joint-venture projekt mellan Israel och dess grannländer kan gynna en normalisering länderna emmellan. EU bör dessutom ställa tydliga utvecklings- och biståndskrav på parterna, såsom transparens och reformer för att utveckla myndighetsfunktionerna och statsapparaten i berörda länder. Den europeiska unionen bör vidare arbeta för att stärka de demokratiska krafterna inom Mellanösterns diktaturer, för att på allvar visa sina ambitioner gentemot regionen.


Iran utgör ett allvarligt hot mot EU:s intresse av stabilitet i Mellanöstern. Förutom att hota Israel destabiliserar landet regionen med stöd till olika terroristgrupper i Irak, Libanon och Palestina. Iran har dessutom gjort hotfulla utspel mot gulfstaterna. Jag vill att EU intensifierar sin handelssanktioner av Iran och dessutom utövar påtryckningar på Ryssland och Kina för att de ska begränsa sitt handelsutbyte. Iran är på många sätt en mer utvecklad Mellanösternekonomi och effektiva saktioner kan bli ett verkningsfullt sätt att få Iran att sammarbeta.


Som europaparlamentariker kommer jag att arbeta hårt för att allt detta ska bli en del av EU:s utrikespolitiska målsättning.


Shalom och Salaam med förhoppning om fred och demokrati i Mellanöstern.
Referenser:


Utvecklade relationer EU-Israel:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1213794270358


EU:s relationer med Israel:

http://www.delisr.ec.europa.eu/english/content/eu_and_country/1.asp

http://ec.europa.eu/external_relations/israel/index_en.htm


EU:s sanktioner mot Iran:

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2008/08/09/eu_trade_sanctions_on_iran_tightened/


 


EU bör bli en torskfri zon

Sexköpslagens införande i Sverige var ett utmärkt exempel på hur politiker som vill slå mot själva grundorsaken till sexslavhandeln – det vill säga efterfrågan – lyckades att minska också människohandeln.

Även om jag inte tror på en gemensam sexköpslag för alla länder i EU, så hoppas jag att Sveriges regering under ordförandetiden sprider kunskap om den svenska sexköpslagen till andra medlemsländer inom unionen.

Jag önskar att fler länder i Europa självmant ska införa sexköpslagar som den vi har här. För i en tid där kraftiga legaliseringsvindar för prostitution blåser i EU behövs Sveriges röst mer än någonsin. Målet är att EU ska bli en torskfri zon.

Men redan nu kan svenska Europaengagerade politiker göra mycket för att stoppa sexhandeln. Här är det viktigt att prioritera det polisiära och rättsliga samarbetet mot den organiserade sexslavhandeln. Folkpartiet liberalerna väljer därför att stödja Lissabonfördraget som ökar möjligheterna för polisiärt samarbete i EU.

Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig vilja bekämpa slavhandeln röstade i praktiken emot Lissabonfördraget och V vill till och med att vi ska lämna EU! Lissabonfördraget räcker dock inte. FP vill som enda parti ha ett europeiskt FBI!

Vi kan inte blunda för att människohandeln är en växande inkomstkälla för organiserad brottslighet i Europa och övriga världen. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder ensamt komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

I Europols rapport Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006 framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution.

Enkelt kan man uttrycka det så att svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om någon ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Vi anser att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Mae Liz Orrego Rodríguez (FP), kandidat till EU-parlamentet

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck

"Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare." Det skriver folkpartisterna JENNY SONESSON och MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ.

Sex är en källa till glädje och är viktigt i de flesta människors liv. Som liberaler anser vi att staten ska hålla sig borta från sovrum, swingersmöten och bastuklubbar. Men vi anser samtidigt att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

På Liberala ungdomsförbundets senaste kongress fastslog förbundet att man stödjer sexköpslagen. Men röster höjs nu inom de borgerliga ungdomsförbunden mot sexköpslagen och Centerns ungdomsförbund har nu tagit ställning mot lagen. LUF Storstockholm delar CUF:s uppfattning. Det är en tragisk utveckling. Det är sorgligt att unga politiker förkastar sexköpslagen eftersom det framförallt är unga människor som far illa i prostitutionen. Debutåldern i prostitution är fjorton år, globalt sett.

Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare.

Vi har aldrig ifrågasatt att det finns personer, som vår liberale partikamrat Alexander Bard, som trivs med att prostituera sig och vill bli betraktad som vilken stolt näringsidkare som helst. Det finns säkert individer som väljer mellan att studera på Stockholms universitet eller gå på Malmskillnadsgatan eller gör både och. Som liberaler har vi respekt för att människor är komplexa varelser med olika behov. Men vi anser att det är ett lyxproblem att uppröras över att sexarbetare har svårt att ragga kunder på grund av sexköpslagen. Lagen är unik eftersom den endast kriminaliserar köp av sexuella tjänster, inte försäljning.

Kritiker av sexköpslagen återkommer till att sexarbetare ogillar lagen och använder det som ett argument för att den ska avskaffas. Självklart ogillar de lagen! Något annat skulle vara konstigt. Den motverkar deras möjligheter att tjäna pengar. Om det blev förbjudet att köpa bilar eller pizza i Sverige skulle förmodligen bilhandlarna och pizzabagarna gå i taket.

Vi välkomnar att sexköpslagen äntligen ska utvärderas. Debatten behöver fakta. Sexköpslagens kritiker påstår att sexköpslagen är misslyckad men denna argumentation är dåligt underbyggd. Det är värt att notera att svensk polis till en början var skeptisk till sexköpslagen men nu är den populär eftersom man ser att den håller människohandlare borta från vårt land. Jonas Trolle, kriminalinspektör som arbetar med prostitutionsfrågor, kallar ofta lagen för en succé. Svenska Institutet har anställt en person på heltid för hinna svara på alla frågor om sexköpslagen som kommer från en allt mer nyfiken omvärld. Norge och Island har nyligen beslutat att de ska införa kriminalisering av sexköp. Det kommer att bli intressant att se vad som händer med sexhandeln i Norden, framförallt i Köpenhamn. När den svenska sexköpslagen infördes ökade prostitutionen i Oslo.

Ett argument som ofta hör är att sexköpslagen har fått prostitutionen att flytta från gatan till nätet. Det här är inte unikt för vårt land. Det är en global trend eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Polisen vittnar om att lagen är normerande och fler vanliga torskar avstår från att köpa sex. Kvar blir de mer inbitna torskarna, som kanske i vissa fall är farliga, men det är inget argument mot lagen. Snarare att den är för tandlös och måste skärpas så att den skrämmer även hardcore torskarna från att köpa andra människors kroppar.

Frågan som kritikerna måste ställa sig är vilka konsekvenserna blir i ett samhälle som tillåter köp av sexuella tjänster. Första av allt kan vi slå fast att de flesta som köper sex är män och de flesta som säljer sex är kvinnor. Grovt förenklat: män står för efterfrågan och kvinnor för utbudet. Om vi vill ha verklig jämställdhet måste vi bekämpa sexköp och begrava prostitutionen i historiens skräpkammare. Om en kvinnlig politiker eller företagsledare sätter sig vid ett förhandlingsbord med män som tillbringat föregående kväll på bordell präglar det förmodligen deras syn på henne - och på alla andra kvinnor.

Vad händer på en marknad där tjänsten blir legaliserad av staten? Efterfrågan stiger. Men det inhemska utbudet stiger inte i motsvarande grad i de länder som legaliserat prostitution. När få kvinnor frivilligt vill sälja sin kropp blir andra, framförallt kvinnor och barn, tvingade. De prostituerade är ofta lågutbildade, marginaliserade, traumatiserade och kommer från fattiga länder. Detta är den bistra verkligheten i Europa och övriga världen idag. En verklighet som vi inte kan blunda för.

I Europols rapport "Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU" framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Det är inte konstigt. Om man vill sälja en vara är det enklare att göra det på en marknad där varan är starkt efterfrågad och tillåten att köpa. Om landet inte kan producera varan som efterfrågas får man importera.

Enligt Europol är över 80 procent av de prostituerade i London av utländsk härkomst. Så ser det ut i många av Europas städer. Få infödda italienskor, tyskor, holländskor och engelskor vill arbeta som prostituerade. Den europeiska sexindustrin lider helt enkelt av rekryteringsproblem. En konsekvens är att de flesta prostituerade kommer från fattiga länder utanför unionen, många av dem vistas i EU illegalt. Ett inte obetydligt antal har förts hit mot sin vilja av människohandlare. Vi tycker att vi ska erbjuda dem andra arbetsmöjligheter i Europa som är legala.


Internationella studier pekar entydigt på att de som prostituerar sig ofta har blivit utsatta för traumatiska kränkningar. I en omfattande undersökning som genomförts i nio länder, "Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder", intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Under tiden i prostitutionen hade 71 procent blivit misshandlade och 63 procent våldtagna. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatisk stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt. Det är sorgligt att liberala ungdomspolitiker vill stödja en verksamhet som orsakar så mycket lidande.

Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten. Enligt Europol utgör handeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Sexhandeln utgör ett komplext pussel. Den lilla frivilliga biten av prostitutionen göder den stora ofrivilliga. Vi förespråkar inte en gemensam Europeisk sexköpslag men hoppas att fler länder inspireras av vår lagstiftning. Den svenska regeringen måste axla modet att i handling stå upp för sexköpslagen internationellt och initiera obekväm men nödvändig debatt i EU. Minskad efterfrågan är avgörande om EU har ambitionen att förpassa slavhandeln till Europas historiska skräckkabinett. Prostitution exploaterar individer och när kriminalitet. Därför strävar vi efter ett torskfritt Europa.

Jenny Sonesson, Mae Liz Orrego Rodriguez

Människohandel

Europas största misslyckande är att människohandeln för sexuella ändamål oförtrytligt fortsätter. Varje år fraktas hundratusentals flickor, pojkar och kvinnor till Europa för att säljas till sexindustrin. I flera av EU-länderna är det lagligt att köpa en människa för sexuellt umgänge. I Europols rapport ”Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006” framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Legalisering av sexköp skapar en efterfrågan och tvingar fram ett utbud. Människohandel för sexuella ändamål utgör enligt Europol den snabbast ökande inkomstkällan för organiserad brottslighet i Europa. Våld, våldtäkt och droger utgör vardagen för många av offren för slavhandeln och även för de prostituerade på den legala sexmarknaden. EU har sedan 1990-talet sökt utveckla en övergripande politik för att bekämpa sexhandeln. Tre viktiga principer ligger som grund för arbetet: att förebygga människohandel, skydda och stödja offer samt att effektivt lagföra människohandlare. Men hitintills har dessa vackra ord varit verkningslösa. Sexslaveriet måste upphöra.

Europa kan gå i bräschen för detta arbete, tillsammans kan Europas länder se till att ingen människa säljs och exploateras på vår kontinent. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

Enkelt kan man uttrycka det så här: Svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

I grund och botten handlar det om människosyn. Ingen människa ska behöva reducerats till ett objekt - människokroppen är ingen handelsvara bland andra. Sexuellt umgänge är ingen rättighet utan kräver samtycke och jämlikhet. EU kan inte längre blunda inför det faktum att efterfrågan på prostituerade kvinnor och barn göder människohandeln och den internationella brottsligheten. Jag vill förmå EU att ta ett gemensamt ansvar för vårt misslyckande och gemensamt set till att stoppa sexslaveriet en gång för alla.

Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriquez

Europeiskt FBI kan stoppa sexhandeln

av Birgitta Ohlsson

Vi stödjer verklighetens alla "Liljor"
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriguez
HBTQ

Europeiska unionen har problem, ett av de största problemen är att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs. HBTQ personer diskrimineras och hotas i delar av EU, detta är för mig oacceptabelt. Att stater diskriminerar delar av sin befolkning är oacceptabelt. Gay Rights is Human rights!

Att få leva ut sin sexuella läggning är en av de rättigheter som mest frekvent kränks inom EU. Länderna i Europa har olika lagstiftning och olika synsätt på rättigheter för HBTQ personer. Jag vill i Europaparlamentet jobba för en harmonisering av diskrimineringslagstiftningarna i hela EU. Men för att det ska bli effektivt måste det tillföras resurser till de organ som jobbar med antidiskriminering och mänskliga rättigheter. Den harmoniseringen måste leda till handling, det får inte vara en harmonisering på pappret som inte efterlevs.

Arbetet i EU måste föregå med gott exempel för omvärlden, EU länderna måste vara en frison för människor som söker frihet från förtryck, oavsett om det är på grund av sexuallitet eller politiskt. I stora delar av världen är det förbjudet och straffbart att vara allt annat än heterosexuell. EU bör i omvärlden arbeta för att Människors rätt till att fritt kunna leva ut sin sexuella preferenser så länge dessa inte skadar någon annan.

I Europa parlamentet vill jag arbeta för att alla ska kunna ingå äktenskap samt att samkönade sambopars rättigheter ska respekteras i hela EU.    

Med mig i parlamentet får du en parlamentariker som arbetar för:
  • Könsneutrala äktenskap i hela EU
  • Respekt för individens fria sexuallitet i hela EU
  • Harmoniserad diskrimineringslagstiftning i hela EU

Ryskt agerande ställer krav på europeisk enighet

Den ryska invasionen av Georgien sätter både Nato och EU på prov. Följden blir att EU måste vara mer eniga än någonsin tidigare och ha en gemensam utrikespolitik gentemot yttre hot. Länderna inom EU måste både ha ett kraftfullare språk och agera kraftfullare gentemot Ryssland. Vi har lärt oss av misstaget att låta Hitler invadera delar av Tjeckoslovakien 1938. Detta misstag får vi inte upprepa med Rysslands ledare Vladimir Putin. EU bildades för att skapa fred i Europa. Idag innebär det att vi bygger allianser för att kunna göra militära markeringar gentemot Ryssland och framförallt göra oss oberoende av deras energi.

Rysslands grannländer och
de östeuropeiska länderna förstår innebörden av Rysslands agerande gentemot Georgien. Alla andra länder inom EU måste ta till sig deras oro och bygga militära allianser inom EU samt med forna sovjetrepubliker som Ukraina och Moldavien. I Moldavien finns också en konflikt, i ett område som heter Transnistrien, liknande den georgiska konflikten där Ryssland har så kallade fredsbevarande styrkor. I höstas åkte jag till Ryssland för att besöka oppositionen. Mina slutsatser från den resan gör att jag dessvärre inte är särskilt förvånad över det ryska agerandet i den georgiska konflikten. Det är ett land som lever i skuggan av sitt forna jag, Sovjetunionen, där Putin är en naturlig efterträdare till Lenin och Stalin. Även inom den västvänliga oppositionen finns många som längtar tillbaks till stormaktstiden då Ryssland hade inflytande över hela världen. Landet har aldrig upplevt en riktig övergång till demokrati. Den gamla falangen från före detta KGB såg till att marginalisera den inhemska oppositionen först och nu visar den sitt sanna ansikte gentemot omvärlden.

Till skillnad från Ryssland har de flesta länder i Östeuropa tvättat bort stora delar av sitt kommunistiska förflutna. I Ryssland är det tydligt att vanliga människor suktar efter en ny stormaktstid. Alla måste förstå att det som inträffar i Georgien inte är en engångsföreteelse och inte något att vara förvånad över. Det är en naturlig fortsättning på det sovjetiska imperiet som nu har fått mer kapital att pumpa in i sin arme och därmed kan styra med hjälp av terror och sina energitillgångar.

EU måste enas och omvärdera sin politik gentemot Ryssland. Första steget borde vara att utesluta Ryssland från Europarådet och sedan G8 och WTO tills de har dragit tillbaka sina styrkor. Genom min uppväxt på Kuba har jag också upplevt innebörden av sovjetisk imperialism och det känns enormt oroväckande att samtidigt som kriget pågår i Georgien, planerar Ryssland ett starkare samarbete med diktaturen Kuba. Detta krig kan få allvarliga konsekvenser både för Ryssland och för EU om inga radikala åtgärder tas.

Skamligt att EU ger pengar till diktaturer

Tänk dig att fängslas utan rättegång. Tänk dig att sitta i inspärrad i fängelse i sju år.
Tänk dig att inte veta ditt framtida öde eller när du kommer att få träffa din familj nästa gång.
Göteborgaren, journalisten, författaren och dramatikern Dawit Isaak har nu denna höst suttit fängslad i ett eritreanskt fängelse sedan den 23 september 2001. Under denna långa tid har fortfarande inga internationella frivilligorganisationer eller svenska myndigheter fått besöka honom i fängelset.

Dawit är vår mest kända samvetsfånge och alla påtryckningar för att få honom fri är värda ansträngningarna. Detta kräver dock handling och förändrad politik.
Men trots att Eritrea är en kompakt diktatur där diktatorn Isaias Afeworki, i en ovanlig intervju för tv-bolaget Al Jazeera, nyligen deklarerade att han inte planerar några fria val de närmaste 40 åren så förbereder EU-kommissionen en ny biståndsstrategi. Denna strategi skulle ge landet mer än en miljard kronor i bistånd fram till år 2013.
Trots alltså att situationen för de mänskliga rättigheterna försämras, trots att attackerna på politiska motståndare blir än värre och trots att yttrandefriheten är stympad till max så väljer EU-kommissionen att öka biståndet.

Detta är en skandal
och rimmar illa med den Europeiska Unionens ambitioner att vara demokratins främsta riddare i världen.
Sverige måste höja rösten inom EU för att få stopp på detta bistånd. Ett av Alliansregeringens huvudgrepp för att renovera det svenska biståndet går ut på att fasa ut stödet till olämpliga regimer som förvägrar sina medborgare rätten att tycka, tänka och tro fritt.
Vi ska diskvalificera diktaturer och premiera demokratier. Frihetsaktivister, oberoende medier och demokratiska oppositionspartier som fredligt vill förändra ska känna både vårt tydliga moraliska, politiska och finansiella stöd i ryggen.

Detta får inte bara ge avtryck i svenskt bilateralt bistånd utan ska också vara en strävan inom EU-biståndet.
Europa som kontinent har en egen mörk historia av diktatur, krig, kolonialism och konflikter och borde därför veta bättre än att göda diktaturer i Afrika.
Det är skamligt att den Europeiska unionen pumpar in biståndspengar i Eritrea en av världens grymmaste diktaturländer. Inte en euro ska gå till Eritrea förrän politiska fångar som Dawit Isaak släppts. Den tysta diplomatins tid är över.

Säkerhetspolitik

Fred - Det var det lilla ordet, men med den stora betydelsen, som var anledningen till att EU en gång bildades. Europa hade genomlidigt två världskrig. Fransmän och tyskar hade slagit ihjäl som så många gånger förr, lidandet var stort och misären var ett faktum. Det får vi aldrig glömma när vi idag pratar om EU.  Mycket har varit bra, mycket har dessvärre varit mindre bra. Vi har lyckats med den fria rörligheten för människor, vi har lyckats med att låta varor, tjänster och kapital få flöda fritt. Detta har inte bara underlättat för den lilla människan, utan även knutit nationerna mer samman. Idag är det en självklarhet för oss att få bo, plugga och jobba varsomhelst i hela unionen.


Men det finns fortfarande en baksida att bekämpa. Samtidigt som EU gynnar freden i Europa förs en jordbrukspolitik med jordbrukssubventioner som leder till att länder utanför EU:s gränser fortfarande hålls kvar i fattigdom. Europa kan och måste bli en mer aktiv aktör i världen. EU måste stå på sig och föra en gemensam linje gentemot diktaturer och i biståndsfrågor. EU måste göra tydliga ställningstaganden för demokrati och ge ett bättre stöd åt demokratiska krafter runt om i världen. Vi har ett antal länder i närområdet, Ukraina, Serbien och Georgien som balanserar mellan frihet och förfall och Vitryssland som är den enda kvarlevande diktaturen i Europa. Jag vill bidra till att EU ger dem den knuff åt rätt håll de behöver. Vi måste vidga vår syn och inse att vi faktiskt har ett ansvar för människor som lever i ofrihet och förtryck.

De länder som har kommit längre gällande mänskliga rättigheter och demokrati måste använda EU som en plattform för att agera i situationer där individers rättigheter kränks och där våld, misshandel och mord är dagliga inslag. EU kan bli en garant för mänskliga rättigheter. Runt om i världen pågår konflikter och krig, där civila människor blir offer och där de mänskliga rättigheterna dagligen kränks. I Sudan pågår ett folkmord, och FN står handfallna eftersom Kina lägger in sin vetorätt för att agera i konflikten. I Colombia pågår en av vår tids största humanitära katastrofer, en väpnad konflikt som regeringen inte kan lösa på egen hand. Konflikten mellan i mellanöstern blir allt mer infekterad och EU måste agera med en enad röst. Allt för länge har Europa stått handlingsförlamat, i vissa fall har man sagt ifrån och kämpat för en friare värld, men det räcker inte. Vi måste vara ännu tydligare, vi måste våga stå upp för den lilla människan och våga se individen före systemet.


En röst på mig är en röst på ett Europa som på riktigt vågar värna om demokratin, trots att det svider i andras ögon.


Energi

Europa och EU står idag inför en rad utmaningar. En av de kanske tuffaste utmaningarna för unionen är att ta sig an en av vår tids största problem: klimathotet. Men klimathotet försvinner inte genom byråkratiska processer eller med medias uppmärksamhet, dessvärre inte heller av punktinsatser eller att vi i Sverige jobbar stenhårt med den svenska miljön. Vi måste ro med två åror, för miljöproblematik känner inga nationsgränser, miljöförstörningar stannar inte i enskilda länder och nationers beslut tar inte bort klimathotet i sig. Vi måste arbeta internationellt, vi måste samarbeta och framförallt, vi måste våga gå från ord till handling. 

Frågan kring klimathotet sträcker sig över flera problemområden. EU har tagit fram klimatmål och bestämmelser kring koldioxidminskning och andelen förnyelsebar energi som varje land ska konsumera. Självklart går det att öka produktionen av förnyelsebar energi samtidigt som Europa gör sig mindre beroende av energileveranser från Ryssland, men på kort sikt är det nödvändigt att lyfta diskussionen kring kärnkraft. I en tid av säkerhetspolitisk osäkerhet kan konsekvenserna av att vara alltför beroende av Ryssland bli mycket allvarliga. Den enda, i dagsläget, pragmatiska och realistiska lösningen på hur vi skall minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi blir mindre beroende från rysk gas är kärnkraft.


EU är definitivt rätt forum att ta miljöpolitiska beslut eftersom miljöhot inte låter sig hindras av nationsgränser. Men just kärnkraftsfrågan borde Sverige få lösa på egen hand, utan att begränsas av EU. Målen att minska koldioxidutsläpp är absolut något vi i EU skall sträva gemensamt efter och fossila bränslen måste bytas ut mot förnyelsebara men med dagens energipolitik i EU riskerar att bli kontraproduktiv. De överenskommelser på energiområdet som finns inom EU får inte leda till att företag flyttar sin produktion utanför EU för att få tag på billig energi som ökar koldioxidutsläppen. Detta är inget otänkbart scenario så länge man har kvoter av förnyelsebar energi som de enskilda medlemsländerna måste följa. Fokus måste ligga på avskaffandet av fossila bränslen och forskning kring förnyelsebar energi.


En röst på mig är en röst på någon som kämper för ett miljövänligare Europa. Ett Europa som är mindre beroende av energi från Ryssland.


MILJÖ, EKONOMI OCH POLITISK STABILITET MED FP-POLITIK I EU

Folkpariets energipolitik är en bra illustration av i vilken riktning vi vill föra EU, tycker Hans Backman, Mae Liz Orrego Rodríguez och Kenth Lövgren.

Förnyelsebar energi är ofta beroende av lokala omständigheter som älvarna vid de svenska vattenkraftverken, de blåsiga kusterna vid de nederländska och danska vindkraftverken eller den starka solen vid de spanska solkraftverken. För många europeiska länder finns inga sådana möjligheter. Där blir kol och gas ofta det enda alternativ som kan täcka det energibehov som finns.

Folkpartiet tycker därför att vi måste öppna för en utveckling av kärnkraften i EU. Vi vill också arbeta för en förbättrad gemensam europeisk elmarknad. Då skulle vi i Europa kunna få miljövänlig el även molniga eller vindstilla dagar. Behovet av att använda sig av den nationella kolbaserade reservkraften skulle minska. Detta är bra både för miljön och för ekonomin.

Ytterligare en aspekt att beakta är politisk. Vi har redan i dag sett hur Ryssland vid flera tillfällen använt sig av gasexporten som ett politiskt maktmedel i Vitryssland, Ukraina, Polen samt Baltikum. En positiv effekt av utvecklingen av kärnkraften i EU skulle därför vara att vi blir mindre beroende av rysk gas i Europa. Tillsammans med fortsatt utbyggnad av förnyelsebara källor, såsom satsningen på vindkraften i bland annat Gävlebukten stärker det vårt oberoende.

Folkpartiets hjärtefrågor ligger inom miljö, ekonomi och politisk stabilitet. Därför är vår energipolitik en så bra illustration av i vilken riktning vi vill föra EU.

Hans Backman (FP),
riksdagsledamot från Gävleborg

Mae Liz Orrego Rodríguez (FP),
Europaparlamentskandidat, vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet

Kenth Lövgren (FP),
Europaparlamentskandidat från GävleborgRussian gas a security threat to Europe
Av Mae Liz Orrego Rodriquez


Om MaeLiz

Mitt namn är Mae Liz Orrego Rodríguez. Jag är född och delvis uppvuxen på Kuba och kom till Sverige när jag var 15 år gammal. De första åren av mitt liv var på andra sidan demokratins vita staket. Jag vet vad det innebär att tvingas vara tyst för att överleva. Först när jag kom hit fick jag lära mig hur det är att leva i frihet, utan ständiga direktiv.

Min drivkraft i kampen för en friare värld uppstod sedan jag kommit till Sverige. På det kommunistiska Kuba visste jag inte att jag var förtryckt. Jag levde med rädsla och en ständig känsla av att något var otroligt fel. Idag är jag medveten om att jag brottades för att överleva i ett system som kvävde och kränkte min rätt att tro, tycka och tänka fritt. Detta kunde inte jag riktigt förstå när jag bodde på Kuba. Totalitarismen var alldeles för stark och jag var för ung.

I Sverige fick jag möjligheten och verktygen att förstå min bakgrund, samtidigt som jag möttes av okunskap kring systemet jag flytt ifrån och jag började engagera mig i kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. Sedan dess har jag tagit debatten - mot okunskapen och för friheten. Detta vill jag ta med mig till Europaparlamentet.


Jobbar som biståndshandläggare på SILC - Swedish International Liberal Centre

Silcs arbete har sedan mitten av 1990-talet i första hand inriktat sig på att främja demokratisering i totalitära och post-totalitära stater. Länder som ofta präglas av liknande politiska och samhälleliga problem orsakade av att medborgarna berövats såväl rättigheterna som förutsättningarna för självständigt och fritt tänkande och agerande. Rädsla för förtryck, avsaknad av utrymmen för politiskt agerande och demokratiska erfarenheter och brist på information och alternativa identiteter undergräver förutsättningarna för organisationer och sammanslutningar byggda på förtroende. Att gå samman för att delta i samhällsutvecklingen förlorar sin poäng om man inte får bestämma själv hur man vill att den ska se ut.

Silc är en del av den liberala rörelsen i Sverige, och samarbetar i första hand med liberala politiska partier och organisationer i våra projektländer. Om det inte finns några tydliga ideologiska systerpartier eller organisationer, eller vi inte har några sådana kontakter, kan vi samarbeta med koalitioner av flera partier, människorättsorganisationer eller journalistorganisationer till exempel. Vi försöker att hela tiden bredda våra internationella liberala nätverk och har regelbundna kontakter med Liberala Internationalen och ELDR. Vi är även aktiva i de europeiska nätverk för organisationer som arbetar med demokratibistånd såsom European Liberal Forum och European Network for Political Foundations.

Demokrati är inte det automatiska resultatet när ett totalitärt system rämnar eller börjar förändras. Flera av länderna i östra Europa och på Balkan är bevis på detta. Demokratiseringsprocesserna har avstannat. Samhällsklimatet präglas istället av politisk apati, misströstan och cynism vilket i sin tur skapat förutsättningar för nya typer av auktoritära system. För att provocera fram övergången till demokrati, och för att processen sedan ska fullföljas, krävs att medborgarna har en demokratisk samhällsmodell för ögonen. Det räcker inte med allmänt missnöje med det rådande systemet, eller ekonomiska och politiska kriser. Om arbetet med att bygga fungerande demokratiska partier grundläggs före förändringarna i statsskicket, är förutsättningarna för fungerande flerpartisystem mycket bättre.

För att demokratiseringen ska inledas och fullföljas krävs därför politiska aktörer som kan mobilisera medborgare och institutioner att genomföra alla de förändringar som krävs, och sedan fylla nya roller inom det demokratiska systemet. Det är viktigt att de nya makthavarna är demokrater så att de nödvändiga lagarna om demokratisering verkligen fattas. Dessa aktörer kan vara folkrörelser med en social agenda, människorättsgrupper, kvinnoorganisationer journalister, politiska partier, fackföreningar, kulturella sammanslutningar eller framstående personligheter. Det viktiga är att de skapar utrymmen där medborgare kan arbeta för förändring och att den politiska mobiliseringen inte utgår från kommunisttidens modeller, utan sker under fria och demokratiska former. 

www.silc.se


Mänskliga rättigheter - det nya svarta

EU skapades i fredsbevarande syfte. Allt eftersom åren gick las mer därtill på agendan. I dag är EU en av världens främsta samarbete när det kommer till främjandet av de mänskliga rättigheterna. Mycket har gjorts, men långt ifrån allt.


Under de senaste sextio åren har de mänskliga rättigheterna gång på gång vunnit viktiga segrar i Europa. Det slagna nazityskland är idag en oumbärlig pelare i den europeiska demokratin, det fascistiska Italien går till valurnan gång efter annan för att lösa sina politiska problem, det tidigare Francostyrda Spanien har infört könsneutrala äktenskap och bakom den tidigare järnridån är de kommunistiska regimerna bara ett otäckt minne från det förflutna. Men Europa är inte bara demokrati och frihet.


EU är inte bara till för de mänskliga rättigheterna för erupéer utan också för världens befolkning. 50 mil från Sveriges gräns lever européer fortfarande i ett Vitryssland som kämpar för att vara lydrepublik till ett nu fallet Sovjetimperium. I ett hörn av Europa kastas oberoende journalister i fängelse, oppositionsledare försvinner och säkerhetspolisen heter fortfarande KGB. Som medeuropé kämpar jag för att oppositionen i diktaturstaten Vitryssland ska få ett starkare stöd i sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.


I EU behövs bland mycket annat rättigheterna för HBTQ-personer (Homo-, bi-, trans- och queerpersoner) förstärkas. Den moderna tidens slaveri, traffickingen och sexhandeln måste upphöra!


Vi behöver lagstiftningar och attitydförändring så att EU en dag kan bli den fristad min vision handlar om. En vision om hur EU är en fristad för alla de rättigheter och friheter som krävs för en fulländad demokrati. Ett koncept som sedan kan spridas och appliceras världen över.


Jag vill lyfta upp frågan på EU:s dagordning och se till att den stannar där. Att vara homosexuell, göra abort eller identifiera dig med en annan etnisk grupp än din granne är något du har rätt till.

Jag vill att EUs byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ska få befogenhet att granska hur medlemsländerna uppfyller de grundläggande krav på mänskliga rättigheter
Jag vill att EU ska kunna ta åtgärder om det behövs, exempelvis utesluta medlemsländer från att rösta i ministerrådet som tydligt avviker från kraven på medlemskap i unionen och begår brott mot de mänskliga rättigheter.
Jag vill att en större del av EUs budget ska användas för att bekämpa människohandel.


EU har ett ansvar. Du har ett ansvar för att EU tar sitt på allvar.


En röst på mig är en röst på mänskliga rättigheter, både i och utanför EU.


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0