LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

HBTQ

Europeiska unionen har problem, ett av de största problemen är att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs. HBTQ personer diskrimineras och hotas i delar av EU, detta är för mig oacceptabelt. Att stater diskriminerar delar av sin befolkning är oacceptabelt. Gay Rights is Human rights!

Att få leva ut sin sexuella läggning är en av de rättigheter som mest frekvent kränks inom EU. Länderna i Europa har olika lagstiftning och olika synsätt på rättigheter för HBTQ personer. Jag vill i Europaparlamentet jobba för en harmonisering av diskrimineringslagstiftningarna i hela EU. Men för att det ska bli effektivt måste det tillföras resurser till de organ som jobbar med antidiskriminering och mänskliga rättigheter. Den harmoniseringen måste leda till handling, det får inte vara en harmonisering på pappret som inte efterlevs.

Arbetet i EU måste föregå med gott exempel för omvärlden, EU länderna måste vara en frison för människor som söker frihet från förtryck, oavsett om det är på grund av sexuallitet eller politiskt. I stora delar av världen är det förbjudet och straffbart att vara allt annat än heterosexuell. EU bör i omvärlden arbeta för att Människors rätt till att fritt kunna leva ut sin sexuella preferenser så länge dessa inte skadar någon annan.

I Europa parlamentet vill jag arbeta för att alla ska kunna ingå äktenskap samt att samkönade sambopars rättigheter ska respekteras i hela EU.    

Med mig i parlamentet får du en parlamentariker som arbetar för:
  • Könsneutrala äktenskap i hela EU
  • Respekt för individens fria sexuallitet i hela EU
  • Harmoniserad diskrimineringslagstiftning i hela EU