LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

EU bör bli en torskfri zon

Sexköpslagens införande i Sverige var ett utmärkt exempel på hur politiker som vill slå mot själva grundorsaken till sexslavhandeln – det vill säga efterfrågan – lyckades att minska också människohandeln.

Även om jag inte tror på en gemensam sexköpslag för alla länder i EU, så hoppas jag att Sveriges regering under ordförandetiden sprider kunskap om den svenska sexköpslagen till andra medlemsländer inom unionen.

Jag önskar att fler länder i Europa självmant ska införa sexköpslagar som den vi har här. För i en tid där kraftiga legaliseringsvindar för prostitution blåser i EU behövs Sveriges röst mer än någonsin. Målet är att EU ska bli en torskfri zon.

Men redan nu kan svenska Europaengagerade politiker göra mycket för att stoppa sexhandeln. Här är det viktigt att prioritera det polisiära och rättsliga samarbetet mot den organiserade sexslavhandeln. Folkpartiet liberalerna väljer därför att stödja Lissabonfördraget som ökar möjligheterna för polisiärt samarbete i EU.

Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig vilja bekämpa slavhandeln röstade i praktiken emot Lissabonfördraget och V vill till och med att vi ska lämna EU! Lissabonfördraget räcker dock inte. FP vill som enda parti ha ett europeiskt FBI!

Vi kan inte blunda för att människohandeln är en växande inkomstkälla för organiserad brottslighet i Europa och övriga världen. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder ensamt komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

I Europols rapport Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006 framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution.

Enkelt kan man uttrycka det så att svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om någon ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Vi anser att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Mae Liz Orrego Rodríguez (FP), kandidat till EU-parlamentet