LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck

"Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare." Det skriver folkpartisterna JENNY SONESSON och MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ.

Sex är en källa till glädje och är viktigt i de flesta människors liv. Som liberaler anser vi att staten ska hålla sig borta från sovrum, swingersmöten och bastuklubbar. Men vi anser samtidigt att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra.

På Liberala ungdomsförbundets senaste kongress fastslog förbundet att man stödjer sexköpslagen. Men röster höjs nu inom de borgerliga ungdomsförbunden mot sexköpslagen och Centerns ungdomsförbund har nu tagit ställning mot lagen. LUF Storstockholm delar CUF:s uppfattning. Det är en tragisk utveckling. Det är sorgligt att unga politiker förkastar sexköpslagen eftersom det framförallt är unga människor som far illa i prostitutionen. Debutåldern i prostitution är fjorton år, globalt sett.

Motståndarna till sexköpslagen säger sig värna om dem som vill göra valet att få sälja sex. Vi väljer att stå upp för dem som tvingas. Så länge vi har efterfrågan kommer vissa människors frihet att minska, eftersom det frivilliga utbudet underskrider efterfrågan. Det är helt enkelt inte så många som drömmer om att bli sexarbetare.

Vi har aldrig ifrågasatt att det finns personer, som vår liberale partikamrat Alexander Bard, som trivs med att prostituera sig och vill bli betraktad som vilken stolt näringsidkare som helst. Det finns säkert individer som väljer mellan att studera på Stockholms universitet eller gå på Malmskillnadsgatan eller gör både och. Som liberaler har vi respekt för att människor är komplexa varelser med olika behov. Men vi anser att det är ett lyxproblem att uppröras över att sexarbetare har svårt att ragga kunder på grund av sexköpslagen. Lagen är unik eftersom den endast kriminaliserar köp av sexuella tjänster, inte försäljning.

Kritiker av sexköpslagen återkommer till att sexarbetare ogillar lagen och använder det som ett argument för att den ska avskaffas. Självklart ogillar de lagen! Något annat skulle vara konstigt. Den motverkar deras möjligheter att tjäna pengar. Om det blev förbjudet att köpa bilar eller pizza i Sverige skulle förmodligen bilhandlarna och pizzabagarna gå i taket.

Vi välkomnar att sexköpslagen äntligen ska utvärderas. Debatten behöver fakta. Sexköpslagens kritiker påstår att sexköpslagen är misslyckad men denna argumentation är dåligt underbyggd. Det är värt att notera att svensk polis till en början var skeptisk till sexköpslagen men nu är den populär eftersom man ser att den håller människohandlare borta från vårt land. Jonas Trolle, kriminalinspektör som arbetar med prostitutionsfrågor, kallar ofta lagen för en succé. Svenska Institutet har anställt en person på heltid för hinna svara på alla frågor om sexköpslagen som kommer från en allt mer nyfiken omvärld. Norge och Island har nyligen beslutat att de ska införa kriminalisering av sexköp. Det kommer att bli intressant att se vad som händer med sexhandeln i Norden, framförallt i Köpenhamn. När den svenska sexköpslagen infördes ökade prostitutionen i Oslo.

Ett argument som ofta hör är att sexköpslagen har fått prostitutionen att flytta från gatan till nätet. Det här är inte unikt för vårt land. Det är en global trend eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Polisen vittnar om att lagen är normerande och fler vanliga torskar avstår från att köpa sex. Kvar blir de mer inbitna torskarna, som kanske i vissa fall är farliga, men det är inget argument mot lagen. Snarare att den är för tandlös och måste skärpas så att den skrämmer även hardcore torskarna från att köpa andra människors kroppar.

Frågan som kritikerna måste ställa sig är vilka konsekvenserna blir i ett samhälle som tillåter köp av sexuella tjänster. Första av allt kan vi slå fast att de flesta som köper sex är män och de flesta som säljer sex är kvinnor. Grovt förenklat: män står för efterfrågan och kvinnor för utbudet. Om vi vill ha verklig jämställdhet måste vi bekämpa sexköp och begrava prostitutionen i historiens skräpkammare. Om en kvinnlig politiker eller företagsledare sätter sig vid ett förhandlingsbord med män som tillbringat föregående kväll på bordell präglar det förmodligen deras syn på henne - och på alla andra kvinnor.

Vad händer på en marknad där tjänsten blir legaliserad av staten? Efterfrågan stiger. Men det inhemska utbudet stiger inte i motsvarande grad i de länder som legaliserat prostitution. När få kvinnor frivilligt vill sälja sin kropp blir andra, framförallt kvinnor och barn, tvingade. De prostituerade är ofta lågutbildade, marginaliserade, traumatiserade och kommer från fattiga länder. Detta är den bistra verkligheten i Europa och övriga världen idag. En verklighet som vi inte kan blunda för.

I Europols rapport "Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU" framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Det är inte konstigt. Om man vill sälja en vara är det enklare att göra det på en marknad där varan är starkt efterfrågad och tillåten att köpa. Om landet inte kan producera varan som efterfrågas får man importera.

Enligt Europol är över 80 procent av de prostituerade i London av utländsk härkomst. Så ser det ut i många av Europas städer. Få infödda italienskor, tyskor, holländskor och engelskor vill arbeta som prostituerade. Den europeiska sexindustrin lider helt enkelt av rekryteringsproblem. En konsekvens är att de flesta prostituerade kommer från fattiga länder utanför unionen, många av dem vistas i EU illegalt. Ett inte obetydligt antal har förts hit mot sin vilja av människohandlare. Vi tycker att vi ska erbjuda dem andra arbetsmöjligheter i Europa som är legala.


Internationella studier pekar entydigt på att de som prostituerar sig ofta har blivit utsatta för traumatiska kränkningar. I en omfattande undersökning som genomförts i nio länder, "Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder", intervjuade 854 personer som befann sig i eller nyligen varit i prostitution 63 procent hade varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Under tiden i prostitutionen hade 71 procent blivit misshandlade och 63 procent våldtagna. 68 procent uppfyllde kriterierna för posttraumatisk stressyndrom och deras symtom var lika allvarliga som för krigsveteraner, våldtäktsoffer och torterade flyktingar. 89 procent uppgav att de ville lämna prostitutionen om det var möjligt. Det är sorgligt att liberala ungdomspolitiker vill stödja en verksamhet som orsakar så mycket lidande.

Människohandel för sexuella ändamål definieras av FN som ett brott mot mänskligheten. Enligt Europol utgör handeln med människor den snabbast växande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Sexhandeln utgör ett komplext pussel. Den lilla frivilliga biten av prostitutionen göder den stora ofrivilliga. Vi förespråkar inte en gemensam Europeisk sexköpslag men hoppas att fler länder inspireras av vår lagstiftning. Den svenska regeringen måste axla modet att i handling stå upp för sexköpslagen internationellt och initiera obekväm men nödvändig debatt i EU. Minskad efterfrågan är avgörande om EU har ambitionen att förpassa slavhandeln till Europas historiska skräckkabinett. Prostitution exploaterar individer och när kriminalitet. Därför strävar vi efter ett torskfritt Europa.

Jenny Sonesson, Mae Liz Orrego Rodriguez