LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Människohandel

Europas största misslyckande är att människohandeln för sexuella ändamål oförtrytligt fortsätter. Varje år fraktas hundratusentals flickor, pojkar och kvinnor till Europa för att säljas till sexindustrin. I flera av EU-länderna är det lagligt att köpa en människa för sexuellt umgänge. I Europols rapport ”Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006” framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Legalisering av sexköp skapar en efterfrågan och tvingar fram ett utbud. Människohandel för sexuella ändamål utgör enligt Europol den snabbast ökande inkomstkällan för organiserad brottslighet i Europa. Våld, våldtäkt och droger utgör vardagen för många av offren för slavhandeln och även för de prostituerade på den legala sexmarknaden. EU har sedan 1990-talet sökt utveckla en övergripande politik för att bekämpa sexhandeln. Tre viktiga principer ligger som grund för arbetet: att förebygga människohandel, skydda och stödja offer samt att effektivt lagföra människohandlare. Men hitintills har dessa vackra ord varit verkningslösa. Sexslaveriet måste upphöra.

Europa kan gå i bräschen för detta arbete, tillsammans kan Europas länder se till att ingen människa säljs och exploateras på vår kontinent. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

Enkelt kan man uttrycka det så här: Svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om ordningspolis eller trafikpolis, utan om en specialtränad styrka som, på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

I grund och botten handlar det om människosyn. Ingen människa ska behöva reducerats till ett objekt - människokroppen är ingen handelsvara bland andra. Sexuellt umgänge är ingen rättighet utan kräver samtycke och jämlikhet. EU kan inte längre blunda inför det faktum att efterfrågan på prostituerade kvinnor och barn göder människohandeln och den internationella brottsligheten. Jag vill förmå EU att ta ett gemensamt ansvar för vårt misslyckande och gemensamt set till att stoppa sexslaveriet en gång för alla.

Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Tragiskt att de unga stödjer slaveri och kvinnoförtryck
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriquez

Europeiskt FBI kan stoppa sexhandeln

av Birgitta Ohlsson

Vi stödjer verklighetens alla "Liljor"
av Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriguez