LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Mänskliga rättigheter - det nya svarta

EU skapades i fredsbevarande syfte. Allt eftersom åren gick las mer därtill på agendan. I dag är EU en av världens främsta samarbete när det kommer till främjandet av de mänskliga rättigheterna. Mycket har gjorts, men långt ifrån allt.


Under de senaste sextio åren har de mänskliga rättigheterna gång på gång vunnit viktiga segrar i Europa. Det slagna nazityskland är idag en oumbärlig pelare i den europeiska demokratin, det fascistiska Italien går till valurnan gång efter annan för att lösa sina politiska problem, det tidigare Francostyrda Spanien har infört könsneutrala äktenskap och bakom den tidigare järnridån är de kommunistiska regimerna bara ett otäckt minne från det förflutna. Men Europa är inte bara demokrati och frihet.


EU är inte bara till för de mänskliga rättigheterna för erupéer utan också för världens befolkning. 50 mil från Sveriges gräns lever européer fortfarande i ett Vitryssland som kämpar för att vara lydrepublik till ett nu fallet Sovjetimperium. I ett hörn av Europa kastas oberoende journalister i fängelse, oppositionsledare försvinner och säkerhetspolisen heter fortfarande KGB. Som medeuropé kämpar jag för att oppositionen i diktaturstaten Vitryssland ska få ett starkare stöd i sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.


I EU behövs bland mycket annat rättigheterna för HBTQ-personer (Homo-, bi-, trans- och queerpersoner) förstärkas. Den moderna tidens slaveri, traffickingen och sexhandeln måste upphöra!


Vi behöver lagstiftningar och attitydförändring så att EU en dag kan bli den fristad min vision handlar om. En vision om hur EU är en fristad för alla de rättigheter och friheter som krävs för en fulländad demokrati. Ett koncept som sedan kan spridas och appliceras världen över.


Jag vill lyfta upp frågan på EU:s dagordning och se till att den stannar där. Att vara homosexuell, göra abort eller identifiera dig med en annan etnisk grupp än din granne är något du har rätt till.

Jag vill att EUs byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ska få befogenhet att granska hur medlemsländerna uppfyller de grundläggande krav på mänskliga rättigheter
Jag vill att EU ska kunna ta åtgärder om det behövs, exempelvis utesluta medlemsländer från att rösta i ministerrådet som tydligt avviker från kraven på medlemskap i unionen och begår brott mot de mänskliga rättigheter.
Jag vill att en större del av EUs budget ska användas för att bekämpa människohandel.


EU har ett ansvar. Du har ett ansvar för att EU tar sitt på allvar.


En röst på mig är en röst på mänskliga rättigheter, både i och utanför EU.