Kryssa 7 den 7:e juni!Jag vill att:

- EU ska ställa hårdare krav på de mänskliga rättigheterna. Även de länder som redan är medlemmar i EU, inte bara kandidatländerna, ska leva upp till unionens demokratiska principer. Därför ska FRA (Fundamental Rights Agency) få befogenhet att granska länderna och öka pressen på medlemsländerna som brister mot kraven.

 

- EU ska hålla en gemensam linje mot diktaturer och förtryckare samt bli bättre på att stödja demokratiska krafter i vårt närområde, framförallt med Vitryssland, Moldavien, Balkan och Ukraina.

 

- Alla kvinnor inom EU ska ha möjligheter till abort, om inte i hemlandet i ett annat EU land. Kvinnan äger sin kropp och abort är hennes rättighet. Möjligheten ska erbjudas.

 

- EU ska satsa mer på att bekämpa människohandeln genom att tillsätta mera finansiella resurser till att skydda och stödja offer samt utöka och förbättra samarbetet mellan EU-länderna, och även stärka samarbetet med ursprung och transitländer.

 

- HBTQ-personers rättigheter finns på agendan och ska respekteras i hela EU. EU ska följa effekterna av harmoniseringen för antidiskrimineringslagen.

 

-EU minskar det europeiska gasberoendet. En gemensam energimarknad gör oss mindre sårbara.


RSS 2.0