LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Vi stödjer verklighetens alla "Liljor"

Jenny Sonesson och Mae Liz Orrego Rodriguez (fp) svarar Hanna Wagenius (c) och LUF Storstockholm:

"Legalisering ökar efterfrågan, även LUFs så kallade svenssons-köpare vågar öppna plånböckerna när staten säger att de okej att förlägga firmafesten på bordell. Det är en lukrativ bransch som lockar business minded kriminella som inte är intresserade av att sköta verksamheten lagligt eller ta hänsyn till de prostituerade." Det skriver JENNY SONESSON och MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ (fp).


"Vi säger att slaveriet har försvunnit från Europas civilisation, men det är inte sant. Slaveri existerar fortfarande... och det kallas prostitution". Det är inte Lukas Moodysson som har konstaterat detta utan en annan klarsynt kulturpersonlighet, men knappast samtida, nämligen författaren Victor Hugo. Prostitution kallas ofta för världens äldsta yrke. Försvarare av fenomenet utgår ifrån att prostitution alltid kommer att existera. Vi ifrågasätter det. Historien lär oss att apartheid, slaveri och kolonialism inte är oupplösligt förenat med mänsklighetens öde.

Våra antagonister från LUF Storstockholm, Per Pettersson, Filip Wästberg, och CUF, Hanna Wagenius, använder argument som påminner om varandra när de på var sitt håll pläderar för att prostitution ska legaliseras och sexköpslagen avskaffas i Sverige. Låt oss granska argumentationen närmare:

1. Människohandel för sexuella ändamål är fel
Både LUF Storstockholm och CUF tar avstånd från människohandel för sexuella ändamål och menar att det är förkastligt och inte kan jämställas med frivillig prostitution som innebär försäljning av en tjänst. "De allra mest utsatta i handeln med sexuella tjänster är de som tvingas in i det mot sin vilja av samvetslösa människohandlare, ofta med koppling till den organiserade brottsligheten" skriver LUF Storstockholm. "Att säga att sexköp som bygger på samtycke och frivillighet är detsamma som människohandel är en tragisk devalvering av det senare begreppet" deklarerar CUF.

2. Sexköpslagen leder till minskad efterfrågan
Både LUF Storstockholm och CUF erkänner att sexköpslagen har varit framgångsrik när det gäller att bekämpa efterfrågan, vilket lett till att de mest inbitna sexköparna är kvar och att situationen för sexsäljare har blivit farligare. "Genom sexköpslagen har många sexköpare försvunnit, framförallt de som kan kallas svensson-köpare. Dessa köpare kom för att få enklare sexuella tjänster utförda och betalade för sig utan några konstigheter /.../ När efterfrågan på sexuella tjänster nu minskar tvingas de som säljer tjänsterna att gå med på saker de tidigare inte gjorde...konstaterar LUF Storstockholm. "...det faktum att den snävare kundkretsen som följer av lagen gör sexmarknaden enormt riskfylld...CUF har i alla fall bestämt sig - en lag som ökar risken för övergrepp på sexsäljare ska inte vara kvar."

3. Legalisering av prostitution minskar människohandel
Både LUF Storstockholm och CUF förespråkar legalisering. Då kan prostituerade skaffa en F-skattesedel och öppna eget. LUF Storstockholm menar att bordellerna kommer att vara underställda arbetsmiljölagstiftning och inspektioner av myndigheter, vilket antas skrämma bort den organiserade brottsligheten som ägnar sig åt människohandel. Vi instämmer med LUF Storstockholm och CUF i de två första punkterna:

1) Människohandel är en skamfläck för mänskligheten men det betyder inte all handel med sexuella tjänster präglas av ofrivillighet från säljarens sida.

2) Sexköplagen har i Sverige lett till en minskad efterfråga och farligare torskar.

Vi avviker i uppfattning i punkt tre. Legalisering av prostitution minskar inte människohandel - tvärtom.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen: vi har förståelse för att de finns prostituerade som väljer mellan att gå på Stockholms universitet eller Malmskillnadsgatan. Och trivs med livsvalet. Som liberaler har vi respekt för att individer är olika och vill bejaka ett samhälle där människor får bejaka sin begåvning, drömmar och drifter. Men det får inte ske på bekostnad av att man kränker andra individer. Vi menar att den frivilliga prostitutionen gör just detta.

LUF Storstockholm och CUF borde ställa sig frågan varför de flesta prostituerade i världen är unga, fattiga och outbildade. De är sällan vi hör historier om medelålders välbeställda politiker, direktörer och kardinaler som planerar att göra ett karriärbyte och börja sälja sexuella tjänster.

Även om vi injicerar sanningsserum Sveriges skolelever skulle SYO-konsulenterna vittna om att ytterst få av landets unga siktar på en karriär som prostituerade. Vi uppmanar LUF Storstockholm och CUF att göra en enkät bland sina medlemmar och fråga medlemmarna vad de väljer: studera eller gå på Malmskillnadsgatan. Vi slår vad om att de flesta väljer Stockholms universitet framför bordellen.

Julia Roberts karaktär "Vivienne" i Hollywoods Pretty Woman existerar i verkligheten men det gör även Lukas Moodysson "Lilja". Så länge det finns en efterfrågan kommer ett utbud att tvingas fram eftersom sexindustrin lider av rekryteringsproblem. Legalisering ökar efterfrågan, även LUFs så kallade svenssons-köpare vågar öppna plånböckerna när staten säger att de okej att förlägga firmafesten på bordell. Det är en lukrativ bransch som lockar business minded kriminella som inte är intresserade av att sköta verksamheten lagligt eller ta hänsyn till de prostituerade.

 I Nederländerna är prostitution legaliserat sedan många år, men myndigheterna reagerar eftersom verksamheten attraherar organiserad brottslighet. I en intervju med Amsterdams borgmästare Job Cohen skriver BBC World:

"Job Cohen said the heavy concentration of the sex trade in the canal city's crowded center has degraded the quality of life, encouraged crime and exploited women. - Our aim is to combat criminality."

Med röstsiffrorna 43-2 har stadens politiker röstat för en upprensning av Red Light District, stänga bordeller och göra staden tryggare. Amsterdams väljare håller med. Hela 67 procent av befolkningen stödjer planen. De frivilliga sexarbetarna protesterar, det är inte konstigt. Om vi skulle förbjuda korvmojjar i centrala Stockholm skulle korvgubbar och korvgummor bli rasande.

LUF Storstockholm och CUF kritiserar sexköpslagen för att den har gjort tillvaron mer utsatt för sexsäljarna eftersom de farligaste torskarna inte låter sig skrämmas av en tandlös lag. I dagsläget har knappast någon torsk dömts till fängelse. En tyngre skrämselarsenal än dagsböter behövs. När Rudolph Giuliani valdes till borgmästare 1994 i New York, som då kallades en av världens farligaste städer, lovade han en tuff nolltolerans mot brott. Strategin visade sig framgångsrik. I dag är den låga kriminaliteten ett av New Yorks varumärken. Det handlar om att motverka en normalisering som inträder när vi intar en uppgiven inställning som LUF Storstockholm och CUF.

Låt oss hålla i minnet att lagstiftningen inte bestraffar de som väljer att sälja sex utan enbart dem som köper eller förmedlar sexuella tjänster. Prostituerade kan således söka skydd och hjälp av polisen, socialtjänsten eller kvinnojourer utan rädsla för repressalier. Ökade resurser måste satsas på stöd samt riktade insatser för dem som vill välja ett annat liv.

Vi är stolta över att Folkpartiet Liberalerna som enda parti i valet till Europaparlamentet kräver ett europeiskt FBI. Det är nödvändigt för att vi ska ha en realistisk chans att bekämpa den globaliserade kriminaliteten som exploaterar människor och hotar det öppna samhället som EU vill värna.

Kritiker av sexköpslagen påpekar gärna att lagen är misslyckad eftersom prostitution fortfarande förekommer i vårt land. När lagen mot barnaga infördes för trettio år sedan ifrågasattes den. I dag har den ett starkt folkligt stöd. Men har föräldrar slutat att slå sina barn i Sverige? Svaret är givetvis nej, men ingen använder det som ett argument för att lagen ska avskaffas. Torskar kommer att finnas även fast vi har en sexköpslag - men de blir färre och därmed är marknaden mindre lönsam för slavhandlare.

Livsvillkoren ser dramatiskt olika ut för kvinnor och män globalt sett. 70 procent av världens fattigaste är kvinnor. I alla länder på jorden tjänar och äger kvinnor mindre än män. 82 procent av världens parlamentariker är män, endast 18 procent är kvinnor och bara några ynka procent är ministrar. Detta innebär att nästan alla världens samhällen och resurser styrs och kontrolleras av män. Prostitution stereotypiserar kvinnor som underordnade och minskar friheten i världen. Att låta prostituerade få F-skattesedel är kosmetika som aldrig kommer att lyckas sminka över orättvisorna.


Att det finns sexarbetare som gillar sitt jobb är inget skäl för att prostitution ska accepteras. Det fanns slavar som bekämpade abolitionismen i 1800-talets USA. För en del slavar, framförallt de som arbetade i hushållen, blev situationen svår när slaveriet slutligen avskaffades och de skulle försörja sig själva. Det fanns även indier som försvarade den brittiska kolonialmakten och svarta som inte opponerade sig mot apartheidsystemet i Sydafrika.

Vi tycker att moralkakor är hårdsmälta. Vårt resonemang har inget med sexualmoralism att göra, utan är ett krasst konstaterande. Kommunism och prostitution låter vackert i teorin men fungerar sällan i praktiken. Marx är död. Låt oss även begrava prostitutionen på historiens kyrkogård och upprätta det jämställda samhället.

JENNY SONESSON, MAE LIZ ORREGO RODRIGUEZ
Replik från Newsmill.se