LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Säkerhetspolitik

Fred - Det var det lilla ordet, men med den stora betydelsen, som var anledningen till att EU en gång bildades. Europa hade genomlidigt två världskrig. Fransmän och tyskar hade slagit ihjäl som så många gånger förr, lidandet var stort och misären var ett faktum. Det får vi aldrig glömma när vi idag pratar om EU.  Mycket har varit bra, mycket har dessvärre varit mindre bra. Vi har lyckats med den fria rörligheten för människor, vi har lyckats med att låta varor, tjänster och kapital få flöda fritt. Detta har inte bara underlättat för den lilla människan, utan även knutit nationerna mer samman. Idag är det en självklarhet för oss att få bo, plugga och jobba varsomhelst i hela unionen.


Men det finns fortfarande en baksida att bekämpa. Samtidigt som EU gynnar freden i Europa förs en jordbrukspolitik med jordbrukssubventioner som leder till att länder utanför EU:s gränser fortfarande hålls kvar i fattigdom. Europa kan och måste bli en mer aktiv aktör i världen. EU måste stå på sig och föra en gemensam linje gentemot diktaturer och i biståndsfrågor. EU måste göra tydliga ställningstaganden för demokrati och ge ett bättre stöd åt demokratiska krafter runt om i världen. Vi har ett antal länder i närområdet, Ukraina, Serbien och Georgien som balanserar mellan frihet och förfall och Vitryssland som är den enda kvarlevande diktaturen i Europa. Jag vill bidra till att EU ger dem den knuff åt rätt håll de behöver. Vi måste vidga vår syn och inse att vi faktiskt har ett ansvar för människor som lever i ofrihet och förtryck.

De länder som har kommit längre gällande mänskliga rättigheter och demokrati måste använda EU som en plattform för att agera i situationer där individers rättigheter kränks och där våld, misshandel och mord är dagliga inslag. EU kan bli en garant för mänskliga rättigheter. Runt om i världen pågår konflikter och krig, där civila människor blir offer och där de mänskliga rättigheterna dagligen kränks. I Sudan pågår ett folkmord, och FN står handfallna eftersom Kina lägger in sin vetorätt för att agera i konflikten. I Colombia pågår en av vår tids största humanitära katastrofer, en väpnad konflikt som regeringen inte kan lösa på egen hand. Konflikten mellan i mellanöstern blir allt mer infekterad och EU måste agera med en enad röst. Allt för länge har Europa stått handlingsförlamat, i vissa fall har man sagt ifrån och kämpat för en friare värld, men det räcker inte. Vi måste vara ännu tydligare, vi måste våga stå upp för den lilla människan och våga se individen före systemet.


En röst på mig är en röst på ett Europa som på riktigt vågar värna om demokratin, trots att det svider i andras ögon.