LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Ryskt agerande ställer krav på europeisk enighet

Den ryska invasionen av Georgien sätter både Nato och EU på prov. Följden blir att EU måste vara mer eniga än någonsin tidigare och ha en gemensam utrikespolitik gentemot yttre hot. Länderna inom EU måste både ha ett kraftfullare språk och agera kraftfullare gentemot Ryssland. Vi har lärt oss av misstaget att låta Hitler invadera delar av Tjeckoslovakien 1938. Detta misstag får vi inte upprepa med Rysslands ledare Vladimir Putin. EU bildades för att skapa fred i Europa. Idag innebär det att vi bygger allianser för att kunna göra militära markeringar gentemot Ryssland och framförallt göra oss oberoende av deras energi.

Rysslands grannländer och
de östeuropeiska länderna förstår innebörden av Rysslands agerande gentemot Georgien. Alla andra länder inom EU måste ta till sig deras oro och bygga militära allianser inom EU samt med forna sovjetrepubliker som Ukraina och Moldavien. I Moldavien finns också en konflikt, i ett område som heter Transnistrien, liknande den georgiska konflikten där Ryssland har så kallade fredsbevarande styrkor. I höstas åkte jag till Ryssland för att besöka oppositionen. Mina slutsatser från den resan gör att jag dessvärre inte är särskilt förvånad över det ryska agerandet i den georgiska konflikten. Det är ett land som lever i skuggan av sitt forna jag, Sovjetunionen, där Putin är en naturlig efterträdare till Lenin och Stalin. Även inom den västvänliga oppositionen finns många som längtar tillbaks till stormaktstiden då Ryssland hade inflytande över hela världen. Landet har aldrig upplevt en riktig övergång till demokrati. Den gamla falangen från före detta KGB såg till att marginalisera den inhemska oppositionen först och nu visar den sitt sanna ansikte gentemot omvärlden.

Till skillnad från Ryssland har de flesta länder i Östeuropa tvättat bort stora delar av sitt kommunistiska förflutna. I Ryssland är det tydligt att vanliga människor suktar efter en ny stormaktstid. Alla måste förstå att det som inträffar i Georgien inte är en engångsföreteelse och inte något att vara förvånad över. Det är en naturlig fortsättning på det sovjetiska imperiet som nu har fått mer kapital att pumpa in i sin arme och därmed kan styra med hjälp av terror och sina energitillgångar.

EU måste enas och omvärdera sin politik gentemot Ryssland. Första steget borde vara att utesluta Ryssland från Europarådet och sedan G8 och WTO tills de har dragit tillbaka sina styrkor. Genom min uppväxt på Kuba har jag också upplevt innebörden av sovjetisk imperialism och det känns enormt oroväckande att samtidigt som kriget pågår i Georgien, planerar Ryssland ett starkare samarbete med diktaturen Kuba. Detta krig kan få allvarliga konsekvenser både för Ryssland och för EU om inga radikala åtgärder tas.