LIBERAL KANDIDAT TILL EUROPAPARLAMENTET
............................................................................................................................................................................

Energi

Europa och EU står idag inför en rad utmaningar. En av de kanske tuffaste utmaningarna för unionen är att ta sig an en av vår tids största problem: klimathotet. Men klimathotet försvinner inte genom byråkratiska processer eller med medias uppmärksamhet, dessvärre inte heller av punktinsatser eller att vi i Sverige jobbar stenhårt med den svenska miljön. Vi måste ro med två åror, för miljöproblematik känner inga nationsgränser, miljöförstörningar stannar inte i enskilda länder och nationers beslut tar inte bort klimathotet i sig. Vi måste arbeta internationellt, vi måste samarbeta och framförallt, vi måste våga gå från ord till handling. 

Frågan kring klimathotet sträcker sig över flera problemområden. EU har tagit fram klimatmål och bestämmelser kring koldioxidminskning och andelen förnyelsebar energi som varje land ska konsumera. Självklart går det att öka produktionen av förnyelsebar energi samtidigt som Europa gör sig mindre beroende av energileveranser från Ryssland, men på kort sikt är det nödvändigt att lyfta diskussionen kring kärnkraft. I en tid av säkerhetspolitisk osäkerhet kan konsekvenserna av att vara alltför beroende av Ryssland bli mycket allvarliga. Den enda, i dagsläget, pragmatiska och realistiska lösningen på hur vi skall minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi blir mindre beroende från rysk gas är kärnkraft.


EU är definitivt rätt forum att ta miljöpolitiska beslut eftersom miljöhot inte låter sig hindras av nationsgränser. Men just kärnkraftsfrågan borde Sverige få lösa på egen hand, utan att begränsas av EU. Målen att minska koldioxidutsläpp är absolut något vi i EU skall sträva gemensamt efter och fossila bränslen måste bytas ut mot förnyelsebara men med dagens energipolitik i EU riskerar att bli kontraproduktiv. De överenskommelser på energiområdet som finns inom EU får inte leda till att företag flyttar sin produktion utanför EU för att få tag på billig energi som ökar koldioxidutsläppen. Detta är inget otänkbart scenario så länge man har kvoter av förnyelsebar energi som de enskilda medlemsländerna måste följa. Fokus måste ligga på avskaffandet av fossila bränslen och forskning kring förnyelsebar energi.


En röst på mig är en röst på någon som kämper för ett miljövänligare Europa. Ett Europa som är mindre beroende av energi från Ryssland.


MILJÖ, EKONOMI OCH POLITISK STABILITET MED FP-POLITIK I EU

Folkpariets energipolitik är en bra illustration av i vilken riktning vi vill föra EU, tycker Hans Backman, Mae Liz Orrego Rodríguez och Kenth Lövgren.

Förnyelsebar energi är ofta beroende av lokala omständigheter som älvarna vid de svenska vattenkraftverken, de blåsiga kusterna vid de nederländska och danska vindkraftverken eller den starka solen vid de spanska solkraftverken. För många europeiska länder finns inga sådana möjligheter. Där blir kol och gas ofta det enda alternativ som kan täcka det energibehov som finns.

Folkpartiet tycker därför att vi måste öppna för en utveckling av kärnkraften i EU. Vi vill också arbeta för en förbättrad gemensam europeisk elmarknad. Då skulle vi i Europa kunna få miljövänlig el även molniga eller vindstilla dagar. Behovet av att använda sig av den nationella kolbaserade reservkraften skulle minska. Detta är bra både för miljön och för ekonomin.

Ytterligare en aspekt att beakta är politisk. Vi har redan i dag sett hur Ryssland vid flera tillfällen använt sig av gasexporten som ett politiskt maktmedel i Vitryssland, Ukraina, Polen samt Baltikum. En positiv effekt av utvecklingen av kärnkraften i EU skulle därför vara att vi blir mindre beroende av rysk gas i Europa. Tillsammans med fortsatt utbyggnad av förnyelsebara källor, såsom satsningen på vindkraften i bland annat Gävlebukten stärker det vårt oberoende.

Folkpartiets hjärtefrågor ligger inom miljö, ekonomi och politisk stabilitet. Därför är vår energipolitik en så bra illustration av i vilken riktning vi vill föra EU.

Hans Backman (FP),
riksdagsledamot från Gävleborg

Mae Liz Orrego Rodríguez (FP),
Europaparlamentskandidat, vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet

Kenth Lövgren (FP),
Europaparlamentskandidat från GävleborgRussian gas a security threat to Europe
Av Mae Liz Orrego Rodriquez